PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Understanding Media - JJM369
Anglický název: Understanding Media
Český název: Porozumět médiím
Zajišťuje: Katedra mediálních studií (23-KMS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / 15 (20)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Jan Podzimek
Vyučující: Mgr. Jan Podzimek
Třída: Courses for incoming students
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Jan Podzimek (18.02.2022)
Předmět Understanding Media se zaměřuje na významné otázky mediální oblasti (např. na objektivitu, nová média, mediální výchovu aj.) a zkoumá blíže jejich problematiku. Předmět je určen i pro studenty, kteří se dosud médiím odborně nevěnovali. Předmět je vyučován v anglickém jazyce.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Jan Podzimek (17.01.2022)

Pro získání zápočtu je potřeba vypracovat skupinovou prezentaci a získat z ní alespoň 6 bodů z 10. Velikost skupin jsou 2–3 lidé. Délka prezentace je cca 30–45 minut. Hodnotí se obsah, konkrétnost a množství příkladů, schopnost práce s odbornými termíny i schopnost prezentace. Témata prezentací jsou uvedena v sylabu. POZOR: rozdělení témat proběhne na první hodině, proto je dobré být na ní přítomen. (Pokud by se stalo, že by některá prezentace byla nedostatečná, studenti dostanou za úkol napsat na dané téma seminární práci.)

Druhým požadavkem je být přítomen na většině přednášek.

Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Jan Podzimek (12.02.2021)

Zajištění náležitých zdrojů je součástí úkolu skupiny připravující prezentaci. Pokud budete pomoct potřebovat, obraťte se na mě. Velmi užitečné jsou tyto elektronické databáze: https://knihovna.fsv.cuni.cz/katalogy-e-zdroje/7-nejoblibenejsich-e-zdroju

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Jan Podzimek (13.02.2022)

1.     Úvodní hodina (výběr témat)

2.     Úvodní přednáška 1 - média z akademického pohledu 

3.     Úvodní přednáška 2 - média z novinářského pohledu (host 1)

4.     Úvodní přednáška 3  - média z pohledu státní správy (host 2) (*pořadí úvodních přednášek se může lišit)

5.     Téma 1: Od události ke zprávě (zpravodajské hodnoty, gatekeeping [vliv média vs. vliv jedince], tiskové agentury, vliv nahodilých okolností, jako je např. okurková sezóna)

6.     Téma 2: Zpravodajství vs. publicistika (styčné body a rozdíly, role novináře, „názor redakce“ a jeho projevy ve zpravodajství. i publicistice; tenká hranice mezi oběma žánry [mezní žánry – reportáž] a z toho plynoucí problémy)

7.     Téma 3: Objektivita (problém vymezení pojmu; mechanismy zajišťující objektivitu: zákony, etické kodexy, rady, ombudsmani; druhy zkreslení)

8.     Téma 4: Vlastnictví médií (státní, veřejnoprávní, komerční média; celostátní vs. regionální; zájmová média; Berlusconi, státní média a propaganda; politické zaměření médií [levicová vs. pravicová atd.] a rozdílný přístup v kontinentální Evropě vs. UK a USA; autocenzura)

9.     Téma 5: Politický význam médií v dějinách (propaganda; protirežimní média; Rádio svobodná Evropa; blokování zahraničního vysílání a cenzura internetu; politici vlastnící média [u všeho konkrétní příklady])

10.   Téma 6: Rizika novinářské profese (vztah možnosti vykonávat profesi novináře s kvalitou demokracie; Reportéři bez hranic; vraždy novinářů [konkrétní případy]; investigativní novinařina; možné dopady práce novinářů)

11.   Téma 7: Tzv. nová média (internetové deníky a TV, sociální sítě; rozdíl oproti tradičním médiím, konvergence, přímý kontakt politiků s publiky, i-reportéři, kontrola nových médií – např. vypnutí Trumpova twitterového účtu)

12.   Téma 8: Fake news (pravdivost informací, fake news, hoaxy, dezinformace, dezinformace jako zbraň, boj proti dezinformacím, instituce, které se na tom podílejí [mezinárodní, státní i neziskové])

13.   Téma 9: Svět tvořený médii (pseudo-události; hyperrealita, simulakra, sociální konstrukce reality; problém zdrojů, fake news; film Vrtěti psem)

14.   Téma 10: Mediální výchova a gramotnost (rozdíl mezi mediální výchovou a gramotností; generační rozdíly v mediální gramotnosti; rizika nízké mediální gramotnosti; současný stav mediální výchovy ve vaší zemi a v EU; budoucí plány, instituce, které se na ní podílejí [Evropská komise, parlamentní výbory, ministerstva aj.])

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK