Political Economy of Communication - JJM344
Anglický název: Political Economy of Communication
Český název: Politická ekonomie komunikace
Zajišťuje: Katedra mediálních studií (23-KMS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2022 do 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: 30 / 15 (30)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět z jiné fakulty
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Lenka Vochocová, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Lenka Vochocová, Ph.D.
Třída: Courses for incoming students
Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   Nástěnka   
Podmínky zakončení předmětu - angličtina
Poslední úprava: PhDr. Lenka Vochocová, Ph.D. (19.09.2023)

Evaluation of the students’ performance will be based on oral examination - a brief interview with the lecturer(s). Studying materials: readings and discussions in the class and additional list of literature – see List of literature.

The factual correctness of the answers will be evaluated, as well as argumentation, critical and independent thinking demonstrated in the answers.