PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2014/2015
   Přihlásit přes CAS
Informační a komunikační prostor EU - JJM338
Anglický název: Information and Communication Sphere of EU
Zajišťuje: Katedra mediálních studií (23-KMS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2014
Semestr: letní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:7/0, Zk [HT]
Počet míst: 70 / neurčen (70)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Dr. Jaroslav Šonka
Vyučující: PhDr. Dr. Jaroslav Šonka
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Martin Štěpán (18.06.2014)
Cílem předmětu bude seznámit studenty s obrysy vývoje studia médií v českém prostředí na pozadí vývoje tohoto oboru ve světě. Ve třech tématických celcích bude posluchačům přiblížen (a) vývoj studia médií v českém prostředí od počátků do roku 1948, (b) od roku 1948 do současnosti a (c) některé aspekty vývoje studia médií v německojazyčnéma anglojazyčném prostředí.
Literatura
Poslední úprava: Martin Štěpán (18.06.2014)

Studijní literatura:
okruh 1: Německá tradice studia médií
okruh 2: Anglosaská tradice studia médií
okruh 3: Česká tradice studia médií

Studijní opora (studenti mají k dispozici čítanku vybraných textů):
struktura čítanky:
okruh 1:Německá tradice studia médií
okruh 2: Anglosaská tradice studia médií
okruh 3: Česká tradice studia médií

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Martin Štěpán (18.06.2014)

Předmět je zakončen zkouškou, která je udílena na zákaldě předložené a přijaté seminární práce.

Seminární práce má podobu rešeršního článku ("review arrticle"), v němž student/ka popíše a rozebere čtyři po sobě jdoucí čísla (u čtvrtletníku tedy 1 ročník) vybraného odborného mediologického časopisu dle zadání.

Rozsah článku cca 9-11 tisíc znaků s mezerami.

Struktura:

1. Popis periodika (vydavatel, periodicita, struktura, šéfredaktor a významní přispěvatelé s charakteristikami)

2. Stručná charakteristika doby, kdy vycházela sledovaná čísla

3. Tematická struktura

4. Metodologické přístupy

5. kontinuita a návaznosti (polemiky, nekrology, výročí apod.)

6. Zhodnocení

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK