Diplomový seminář - JJM334
Anglický název: Diploma Theses Seminar
Zajišťuje: Katedra mediálních studií (23-KMS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2013 do 2014
Semestr: oba
E-Kredity: 8
Rozsah, examinace: 7/0, Z [HT]
Počet míst: zimní:90 / neurčen (74)
letní:neurčen / neurčen (74)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Patří ke studentské práci typu: diplomová práce
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. PhDr. Barbara Köpplová, CSc.
Vyučující: PhDr. Petr Bednařík, Ph.D.
doc. PhDr. Barbara Köpplová, CSc.
Třída: Nekontrolovat_RL
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. (11.02.2022)
Diplomový seminář v magisterském studiu je zaměřen na posilování věcné i metodologické průpravy diplomantů ke zpracování daného tématu magisterské diplomové práce a k vědomému a kritickému budování vazby mezi používanými soubory metod a technikami zpracování materiálu, resp. realizace výzkumu, a tématem práce.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. (11.02.2022)

Cílem předmětu je vést studenty ke kritickému přístupu k metodám nabízejícím se pro zpracování jejich magisterských diplomových prací. Seminář má formu konzultací studenta s vedoucím jeho diplomové práce.

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. (11.02.2022)

K předmětu není doporučená literatura, konkrétní tituly se zadávají podle charakteru magisterských diplomových prací.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. (18.09.2022)

Předmět je ukončen zápočtem. Zápočet je udělen na základě předložení jedné kapitoly nebo jiné ucelené části magisterské diplomové práce v rozsahu 15-20 normostran, která je vedoucím práce akceptována. Vedoucí práce poté pošle v průběhu zkouškového období semestru e-mail Petru Bednaříkovi (petr.bednarik@fsv.cuni.cz), že student odevzdal stanovenou část diplomové práce, a proto mu může být zapsán do SISu zápočet.

Informaci od vedoucího práce o splnění podmínek pro udělení zápočtu potřebujeme dostat nezpozději do 30. září 2022. 

POZOR!!!! Diplomový seminář si student jako každý povinný předmět může zapsat v průběhu studia maximálně dvakrát. Pokud ani při druhém zápisu předmět nesplní, tak mu bude studium automaticky ukončeno. Je nutné si tedy dávat pozor, aby tato situace nenastala.!!!