PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Diplomový seminář - JJM334
Anglický název: Diploma Theses Seminar
Zajišťuje: Katedra mediálních studií (23-KMS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2022
Semestr: oba
E-Kredity: 8
Rozsah, examinace: 7/0, Z [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (30)
letní:neurčen / neurčen (30)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Patří ke studentské práci typu: diplomová práce
Poznámka: povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D.
PhDr. Petr Bednařík, Ph.D.
Třída: Nekontrolovat_RL
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. (11.02.2022)
Diplomový seminář v magisterském studiu je zaměřen na posilování věcné i metodologické průpravy diplomantů ke zpracování daného tématu magisterské diplomové práce a k vědomému a kritickému budování vazby mezi používanými soubory metod a technikami zpracování materiálu, resp. realizace výzkumu, a tématem práce.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. (11.02.2022)

Cílem předmětu je vést studenty ke kritickému přístupu k metodám nabízejícím se pro zpracování jejich magisterských diplomových prací. Seminář má formu konzultací studenta s vedoucím jeho diplomové práce.

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. (11.02.2022)

K předmětu není doporučená literatura, konkrétní tituly se zadávají podle charakteru magisterských diplomových prací.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. (05.02.2024)

Předmět je ukončen zápočtem. Zápočet je udělen na základě předložení jedné kapitoly nebo jiné ucelené části magisterské diplomové práce v rozsahu 15-20 normostran, která je vedoucím práce akceptována. Vedoucí práce poté pošle v průběhu zkouškového období semestru e-mail Petru Bednaříkovi (petr.bednarik@fsv.cuni.cz), že student odevzdal stanovenou část diplomové práce, a proto mu může být zapsán do SISu zápočet.

Informaci od vedoucího práce o splnění podmínek pro udělení zápočtu potřebujeme dostat nezpozději do 30. září 2024. 

POZOR!!!! Diplomový seminář si student jako každý povinný předmět může zapsat v průběhu studia maximálně dvakrát. Pokud ani při druhém zápisu předmět nesplní, tak mu bude studium automaticky ukončeno. Je nutné si tedy dávat pozor, aby tato situace nenastala.!!!

Vstupní požadavky
Poslední úprava: PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. (11.02.2022)
Student si může zapsat Diplomový seminář až po schválení tezí diplomové práce.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK