PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2014/2015
   Přihlásit přes CAS
Trendy současných českých médií - JJM330
Anglický název: Trends of Contemporary Czech Media
Zajišťuje: Katedra mediálních studií (23-KMS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2014 do 2015
Semestr: zimní
E-Kredity: 8
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:7/0, KZ [HT]
Počet míst: 90 / neurčen (90)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Daniel Köppl
Vyučující: Mgr. Daniel Köppl
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. (08.10.2018)
Kurz se zaměří na proměny chování médií v (post)moderní společnosti. S důrazem na sociologickou perspektivu seznámí studenty se základními projevy globalizace, komercionalizace (a komodifikace), monopolizace a digitalizace jako určujícími trendy vývoje médií na přelomu tisíciletí. Vedle nabídky různých teoretických pohledů na tyto determinující trendy vývoje, uvede praktické příklady z české i zahraničních mediálních krajin a seznámí s jejich projevy ve struktuře médií, jejich obsazích i potenciálních důsledcích pro příjemce i společnost. Reflexe probíhajících trendů vývoje médií obohatí pohled studentů na současnou podobu mediálních obsahů a na mediální jednání a vybaví je základním nástrojem umožňujícím anticipaci možného budoucího vývoje médií.
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. (08.10.2018)

COLLINS, R.: Media and identity in contemporary Europe: consequences of global convergence, Intellect Books, 2002
DOYLE, G.: Media ownership: the economics and politics of convergence and concentration in the UK and Europe, Sage 2002
HALLIN, D., MANCINI, P.: Comparing media systems: three models of media and politics, Cambridge University Press, 2004
HESTER, A., WHITE, K., COX, J. M.: Creating a free Europe in Eastern Europe, University of Georgia, 1993
HOSKINS, C., McFADYEN, S., FINN, A.: Media economics: applying economics to new and traditional media, Sage, 2004

HVÍŽĎALA, Karel: Moc a nemoc médií. Praha: Máj, Dokořán, 2003, část Eseje a články

HVÍŽĎALA, Karel: Jak myslet média. Praha: Máj, Dokořán, 2005, část Eseje a články

KEVIN, D.: Europe in the media: a comparison of reporting, representation, and rhetoric in national media systems in Europe, Lawrence Erlbaum Associates, 2003
PETKOVIČ, B.: Media ownership and its impact on media independence and pluralism, Institute for contemporary social and political studies, 2004
SPARKS, C.: Communism, capitalism and the mass media, Sage, 1998
THOMPSON, J.: Média a modernita, Karolinum, 2004

Studijní opora:
KEVIN, D. (2003): Europe in the media. Lawrence Erlbaum Associates, (s. 35-52) The Media and European Integration
COLLINS, R. (2002): Media and identity in contemporary Europe. Intellect Books, (s. 95-106) Public Service and Media Economy. European Trends in the late 1990s
DOYLE, G (2002): Media ownership. Sage, (s. 11-29) Media Concentrations and Pluralism, (s.141-153) Trends and Policy Responses across Europe
COMPAINE, B.-MAHWAH, D. (2000): Who owns the media?. Lawrence, (s. 481-505) Who owns the media companies?
HALLIN, D.-MANCINI, P. (2004): Comparing Media Systems. Cambridge, (s. 66-86) Media and Political Systems, and the Question of Differentiation
THOMPSON, J. (2004): Média a modernita. Karolinum: (s.123-146) Globalizace komunikace
ANDREJEVIC, M. (2004): Reality TV, Rowman and Littlefield, (s. 1-22) Between the New Medium and the Old

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. (08.10.2018)

 Předmět je zakončen zkouškou, která má písemnou podobu. Předpokladem je vypracování seminární práce podle zadaní tématu na první výukové hodině.Předpokladem přijetí práce je dodržení jak pravopisné, tak i citační normy. Rozsah práce je 5 až 7 stran. Práce se odevzdává v tištěné podobě (možné poslat poštou) na sekretariát katedry a student si ponechává elektronickou verzi do udělení zkoušky.

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK