PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2014/2015
   Přihlásit přes CAS
Mediální systémy a jejich komparace - JJM326
Anglický název: Comparing Media Systems
Zajišťuje: Katedra mediálních studií (23-KMS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2013 do 2015
Semestr: letní
E-Kredity: 8
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:7/0, Zk [HT]
Počet míst: 80 / neurčen (80)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Tomáš Trampota, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Tomáš Trampota, Ph.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Jan Miessler (18.02.2018)
V rámci kurzu budou představeny základní principy systémového myšlení o médiích. Studenti se seznámí se základními rozdíly fungování mediálních systémů zemí severní Ameriky a západní Evropy. Kurz představí mediální systémy vybraných zemí s důrazem na vývoj jejich struktury, jednotlivých mediálních typů a uvedením jejich dominantních představitelů (mediálních organizací a produktů). Absolvováním kurzu studenti získají základní přehled v typologii mediálních krajin, osvojí si schopnost rozlišovat základní určující distinktivní rysy a schopnost přemýšlet o médiích a mediálních organizacích nad úrovní jednotlivostí na úrovni vyšších systémových celků, které se dostávají do různých typů interakce jak na horizontální, tak na vertikální rovině. Studenti se obeznámí z fungováním konkrétních mediálních systémů Evropy a severní Ameriky.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Jan Miessler (18.02.2018)

HALLIN, D., MANCINI, P. (2004) Comparing Media Systems. Cambridge

HALLIN, D., MANCINI, P. (2011) Comparing Media Systems Beyond the Western World. Cambridge

HARDY, T. (2008) Western media systems. Routledge.

PALETZ, D., JAKUBOWITZ, K. (2003) Business as Usual. Cresskill, NJ: Hampton Press

KELLY, M. MAZZOLENI, G., McQuail, D (2004) The Media in Europe. The Euromedia Handbook. SAGE

HOFFMANN- RIEM (1996) Regulating Media. The Licencing and Supervision of Broadcasting in sic countries. The Guilford Press.

SIEBERT, F. S. et al. (1956) Four Theories of the Press. University of Illinois Press.

SPARKS, C. (2007) Globalization, Development and the Mass Media. London: SAGE.

THOMPSON, K. (2005) Média a modernita. London: SAGE.

LUNT, P., LIVINGSTONE, S. (2011) Media regulation, governance and the interests of citizens and consumers. London: SAGE.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Jan Miessler (18.02.2018)

Hodnocení se sestává ze 3 složek: 

1) seminární práce k tématu vybraného mediálního segmentu vybrané země EU - 25 %

2) závěrečného testu znalostí - 66 %

3) komentáře k literatuře - 9 %

 

Platí, že:

1 = 100 - 88 % 

2 = 87 - 75 %

3 = 74 - 60 %

4 = 59 a méně %

 

Úložiště pro seminární práce je zde: https://goo.gl/wKEM85. Odevzdání seminární práce je podmínkou připuštění k závěrečnému testu. 

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Jan Miessler (18.02.2018)

1) Exkurz systémovým myšlením o médiích.

2) 3 modely mediálních systémů podle Hallina a Manciniho.

3) Model demokratického korporativismu na příkladu Německa.

4) Severské pojetí modelu demokratického korporativismu.

5) Model polarizovaného pluralismu na příkladu Španělska.

6) Francie jako enfant terrible polarizovaného pluralismu.

7) Liberální model Spojených států amerických.

8) Velká Británie jako příklad liberalismu per se.

9) Mediální systém České republiky v komparativní perspektivě.

10) Média v Islámském světě.

11) Média napříč Asií.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK