PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Cultural studies - JJM240
Anglický název: Cultural studies
Český název: Kulturální studia
Zajišťuje: Katedra mediálních studií (23-KMS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 40 / 40 (40)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Martin Soukup, Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. Martin Soukup, Ph.D.
Třída: Courses for incoming students
Neslučitelnost : JKM127
Je neslučitelnost pro: JKM127
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace - angličtina
Poslední úprava: doc. PhDr. Martin Soukup, Ph.D. (03.10.2021)
Course Description

This course reviews basic concepts and theories of cultural studies with emphasis on the concept culture in different contexts. The course engages diverse perspectives on culture; there are many approaches to the study of culture, so the course will deal only with selected topics related to the study of culture. Students are expected to be active participants of the lectures.

Podmínky zakončení předmětu - angličtina
Poslední úprava: doc. PhDr. Martin Soukup, Ph.D. (19.10.2021)

Final examination: test (open question and multiple choice), final essay on selected topic (length: 3 single-spaced pages). Deadline for submitting the essay: one week before the final examination.

Hybrid form of the course is not provided; if anyone can not participate on the lectures because of staying out of Czechia we will find pertinent solution of final examination.

Literatura - angličtina
Poslední úprava: doc. PhDr. Martin Soukup, Ph.D. (03.10.2021)

BIBLIOGRAPHY - FURTHER READING

Alasuutari, P. (1995) Researching Culture: Qualitative Method and Cultural Studies. London: Sage.

During, S. (Ed.). (1999). The Cultural Studies Reader. London: Rouledge.

During, S. (2005). Cultural Studies: A Critical Introduction. London: Rouledge.

Elliott, D. & Culhane, D. (Eds.). (2017). A Different Kind of Ethnography. Toronto: University of Toronto Press.

Gray, A. (2003). Research Practice for Cultural Studies. London: SAGE.

O’Sullivan, T. et al. (1994) Key Concepts in Communication and Cultural Studies. London/New York: Routledge.

Storey, J. (1996) What is Cultural Studies? A Reader. New York: St. Martin Press.

Synnott, A. (1996). The Body Social. London: Routledge.

Welsch, R. & Vivanco, L. (2016). Asking Question About Cultural Anthropology. Oxford: Oxford University Press.

Williams, R. (1983) Keywords. London: Fontana.

 

 

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: doc. PhDr. Martin Soukup, Ph.D. (03.10.2021)

Week 1: The concept of culture.

Suggested reading: Kuper, A. (1999). Culture. Harvard: Harvard University Press, pp. 23–46.

Week 2: Culture and Gender.

Suggested reading: Butler, J. (1999). Gender Trouble. London:Routledge.

Week 3: Culture and nature.

Suggested reading: Harris, M. (2001). Cultural Materialism. Walnut Creek, California: AltaMira Press.

Week 4: Culture and Economy.

Suggested reading: Harris, M. (2001). Cultural Materialism. Walnut Creek, California: AltaMira Press.

Week 5: Culture and Psychology.

Suggested reading: Lutz, C. (1988). Unnatural Emotions. Chicago: University of Chicago Press.

Week 6: Culture and Language.

Suggested reading: Salzmann, Z. (2017). Language, Culture and Society. London: Routledge. 

Week 7 Culture and body.

Suggested reading: Urla, J. & Swedlund, A. (1995). The anthropometry of Barbie: Unsettling ideals of the feminine body in popular culture. In Terry, J. & J. Urla, J. (Eds.). Deviant Bodies. Indiana: University of Indiana Press, pp. 277-313. 

Week 8: Culture and clothing.

Suggested reading: Abu-Lughod, L. (2013). Do Muslim Women Need Saving? Harvard: Harvard University Press, s. 27–53.

Week 9: Who owns cultural heritage.

Suggested reading: Jenkins, T. (2016). Keeping Their Marbles. Oxford: Oxford University Press, pp 290–318.

Week 10: Culture in the age of globalization.

Suggested reading: Lowenhaupt Tsing, A. (2005). Friction. New Jersey: Princeton University Press, pp 1–18.

Week 11: Culture and Cyberspace.

Suggested reading: Haraway, D. (1991). A Cyborg Manifesto: Science, technology and socialist-feminism in the late twentieth century. In Haraway, D. Simians, Cyborgs, and Women: The Reinvention of Nature. New York: Routledge, pp 149–181.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK