Media and Society: An Introduction - JJM234
Anglický název: Media and Society: An Introduction
Český název: Média a společnost
Zajišťuje: Katedra mediálních studií (23-KMS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2022 do 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: 10 / 10 (10)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D.
Vyučující: prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D.
Třída: Courses for incoming students
Neslučitelnost : JKM126
Je neslučitelnost pro: JKM126
Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   Nástěnka