Mediální kritika - JJM079
Anglický název: Media Critique
Zajišťuje: Katedra mediálních studií (23-KMS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 70 (70)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Milan Kruml
Vyučující: PhDr. Milan Kruml
Třída: Courses for incoming students
Termíny zkoušek   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: KONCELIK (27.09.2006)
Předmět Mediální kritika poskytuje posluchačům základní přehled v typologii domácích a zahraničních médií, seznamuje je se základními přístupy ke kritickému hodnocení mediovaných obsahů nejrůznějšího charakteru. Cílem kurzu je dovést posluchače k schopnosti zpracovávat samostatně mediální analýzy a zaujímat k médiím kriticky analytický přístup.

pro studenty oboru Žurnalistika - navazující magisterské studium je prerekvizitou pro zapsání tohoto předmětu splnění předmětu JM074 Novinářský projekt
Cíl předmětu
Poslední úprava: KOPPLOVA (16.04.2008)

Cílem kurzu je dovést posluchače k schopnosti zpracovávat samostatně mediální analýzy a zaujímat k médiím kriticky analytický přístup

Literatura
Poslední úprava: MATLOVA (21.10.2005)

o Bruck, P. A.: Print unter Druck, 1994: München

o Holicki, S: Pressefoto a Pressetext im Wirkungsvergleich. 1993: München

o Gruyter, W. de: Medienwissenschaft. 1999, Berlin

o MF Dnes, Právo, Lidové noviny, České slovo (září 2001 – leden 2002)

o Zpravodajství ČT, TV Nova, TV Prima (září 2001 – leden 2002)

o Zpravodajství Čro, Frekvence 1, Radia Impuls (září 2001 – leden 2002)

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: BLAHOVA (24.04.2008)

Pravidelná a aktivní účast na výuce, vypracování seminární práce na zadané téma (odborný text v rozsahu 4-5 normostran se standardním poznámkovým aparátem).