PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
New Media and Convergence Culture - JJM011
Anglický název: New Media and Convergence Culture
Zajišťuje: Katedra mediálních studií (23-KMS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 7
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 20 / neurčen (20)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. et Mgr. Jaroslav Švelch, Ph.D.
Vyučující: Mgr. et Mgr. Jaroslav Švelch, Ph.D.
Třída: Courses for incoming students
Neslučitelnost : JJM235
Je neslučitelnost pro: JJM235
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Jaroslav Švelch, Ph.D. (15.02.2021)

The link to the current syllabus is HERE

The class takes place on MS Teams HERE.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK