PředmětyPředměty(verze: 902)
Předmět, akademický rok 2021/2022
   Přihlásit přes CAS
Audiovisual Interpretation of Reality - JJM001
Anglický název: Audiovisual Interpretation of Reality
Zajišťuje: Katedra mediálních studií (23-KMS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 8
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 [hodiny/týden]
Počet míst: 35 / 35 (35)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D.
Vyučující: prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D.
Třída: Courses for incoming students
Neslučitelnost : JKM145
Je neslučitelnost pro: JKM145
Anotace - angličtina
Poslední úprava: PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. (08.02.2022)
Course aimed at methods of interpretation of reality by tools of audiovisuality. Lectures provide theoretic approaches of (particularly) non-fiction film to relationship between "objective" reality and "author´s subjectivity". Thesis are demonstrated by excerpts of classic and contemporary documentary films. A lecturer apply also his filmmaker´s point of view at a process of creativity.
Podmínky zakončení předmětu - angličtina
Poslední úprava: PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. (08.02.2022)

Conditions for the finishing the course:

a) min. 6 tasks completed in MOODLE
a) test can be passed in one of three terms, in MOODLE

Literatura - angličtina
Poslední úprava: PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. (08.02.2022)

* References and selected bibliography:

BARNOW, Erik: Documentary. A history of the Non-fiction Film. Oxford Univesrity Press, New York, 1993.

BLANDFORD, Steve-GRANT, Barry Keith-HILLIER, Jim: The Film Studies Dictionary. Arnold, London, 2001.

CORNER, John: The art of record. A critical introduction to documentary. Manchaster University Press, Manchester 1996.

ELLIS, Jack. C.-McLANE, Betsy, A.: A New History of Documentary Film. Continuum, New York-London, 2009

McCREADIE, Marsha: Documentary Superstars. How Today´s Filmmakers Are Reinventing the Form. Allworth Press, New York, 2008.

LEACOCK, Richard: The Feeling of Being There. A Filmmaker´s Memoir. Seueion, Semeion Editions, France 2011.

WINSTON, Brian: Lies, Damn Lies and Documentaries. British Film Institute, London 2000.

+ literature in each lecture

Metody výuky - angličtina
Poslední úprava: PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. (08.02.2022)

All lectures are planned as a "presence" ones and at the same time in Google Meet exactly from the lecture in schedule time.

LINK: meet.google.com/ibw-ejum-otx

Materials and tasks are settled in MOODLE: 

https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=8289

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. (08.02.2022)

Syllabus JJM001 - Fall 2021

 

Lecture cancelled (October 4th 2021) - text in Moodle (information by email)

1. Lecture:  Autenthicity - the main value (October 11th 2021)

2. LectureComponents of Audiovisual Language (October 18th 2021)

3. Lecture: Between two Poles: Reality and Piece of Work (October 25th 2021)

4.  Lecture: Between Two Poles: Objectivity and Author´s Subject (November 1st 2021)

Lecture cancelled (November 8th 2021) - task and material in Moodle 

5. Lecture:  Observational Mode (November 15th 2021)

6. Lecture: Forms of Representation and Birth of Stereotype (November 22th 2021)

7. Lecture: Role of Stylization (November 29th 2021)

8.  Lecture:  Poetic Mode (December 6th 2021)

9. Lecture: Creative Treatment of Actuality (December 13th 2021)

10. Lecture: Imaging of a Man/Human (December 20st 2021) - or pre-term for test

Vstupní požadavky - angličtina
Poslední úprava: PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. (08.02.2022)

Tent kurz je vypsán VÝHRADNĚ pro zahraniční studenty. 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK