PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2014/2015
   Přihlásit přes CAS
Didaktika mediálních studií - JJD011
Anglický název: Didactic Methods in Media Studies Teaching
Zajišťuje: Katedra mediálních studií (23-KMS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2014 do 2014
Semestr: letní
E-Kredity: 10
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Petr Bednařík, Ph.D.
prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D.
doc. PhDr. Barbara Köpplová, CSc.
Vyučující: prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D.
doc. PhDr. Barbara Köpplová, CSc.
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D. (06.02.2022)
Předmět je určen studentům doktorského studijního programu Mediální studia, a to především studentům, kteří jsou ve druhém roce studia. Předmět je zaměřen na rozvoj pedagogických dovedností v oblasti Mediálních studií, především na rozvoj zásad didaktického zpracování odborného tématu do podoby pedagogického vedení semináře či přednášky (se stanovením cíle a metodiky semináře, didaktickou přípravou materiálu i vlastního vystoupení a vyhodnocením celého procesu), resp. přípravy a předněsení přednášky. Cílem předmětu je, aby si doktorand osvojil základní principy pedagogické práce vysokoškolského pedagoga a uměl je aplikovat na obor mediálních studií. V předmětu se student seznámí s didaktickou strukturací oboru a osvojí si schopnost didakticky zpracovat, připravit si a uskutečnit vybrané téma mediálních studií. Dále se naučí používat základní metody ověřování získaných znalostí a dovedností (a další diagnostické metody) a organizovat týmovou práci studentů.
Cíl předmětu
Poslední úprava: prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D. (06.02.2022)

Cílem předmětu je, aby si doktorand osvojil základní principy pedagogické práce vysokoškolského pedagoga a uměl je aplikovat na obor mediálních studií. V předmětu se student seznámí s didaktickou strukturací oboru a osvojí si schopnost didakticky zpracovat, připravit si a uskutečnit vybrané téma mediálních studií. Dále se naučí používat základní metody ověřování získaných znalostí a dovedností (a další diagnostické metody) a organizovat týmovou práci studentů.        

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D. (06.02.2022)

Pro splnění předmětu je třeba splnit následující povinnosti:

0. Pro zahájení přípravy je nutné zúčasnit se úvodní schůzky s garantem předmětu, která se uskuteční ve čtvrtek 17. 2. 2022 v 11 hodin v místnosti H105.

1. Dvě individuální konzultace s garantem předmětu

2. Fakultativně: náslech v předmětu, v němž bude doktorand vystupovat

3. Vlastní vedení jedné přednášky či jednoho semináře na zadané téma ve vybraném předmětu bakalářského studia, příprava včetně prezentace

4. Účast na vyhodnocení přenášky

 

Literatura
Poslední úprava: prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D. (06.02.2022)

Fritz, Ernst: Curriculum Development, Course Design, Higher Education Didactics, Evaluation of Teaching. Kassel 2008

Podlahová Libuše a kol.: Didaktika pro vysokoškolské učitele. Praha: Grada 2012

Rohlíková, Lucie, Vejvodová, Jana: Vyučovací metody na vysoké škole. Praha: Grada 2012 (zvl. kap.1 a 2)

- dále literatura potřebná ke zpracování azdaných témat

Sylabus
Poslední úprava: prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D. (06.02.2022)

Program:

1. Konzultace s garantem, stanovené tématu a data vystoupení, úvodní schůzky s garantem předmětu, která se uskuteční ve čtvrtek 17. 2. 2022 v 11 hodin v místnosti H105.ms

2. Fakultativně: náslech v semináři daného předmětu

3. Konzultace přípravy semináře či přednášky I s garantem předmětu

4. Konzultace přípravy semináře či přednášky II s garantem předmětu

5. Vlastní vystoupení: seminář či přednáška na zadané téma za přítomnosti garantů předmětu, po skončení krátké individuální zhodnocení

6. Individuální hodnocení s garantem předmětu

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK