Doktorandský seminář III. - JJD009
Anglický název: Doctoral Seminar III.
Zajišťuje: Katedra mediálních studií (23-KMS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2014 do 2017
Semestr: zimní
E-Kredity: 10
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 12 (35)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Irena Reifová, Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. Irena Reifová, Ph.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: doc. PhDr. Irena Reifová, Ph.D. (13.10.2020)
DS III (a IV) je doktorská dílna zaměřená na zahájení reálné tvorby disertační práce a zvyšování její kvality.

Doktorská dílna má podobu setkání nad částmi disertačních prací. V rámci doktorské dílny každý student v termínech stanovených vedoucím semináře odevzdá první verzi ucelené části práce o rozsahu 20-25 NS (lze doporučit část teoretického nebo metodologického úvodu).

V ZS 2020/21 probíhá DS II plně online - formou diskusí na Google Meet.

Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Irena Reifová, Ph.D. (16.09.2013)

Cílem DSIII je položit základy tvorbě disertačních prací u studentů druhého ročníku studia.

Metody výuky
Poslední úprava: doc. PhDr. Irena Reifová, Ph.D. (30.09.2018)

Výuka směřuje k posilování dovednosti v oblasti výstavby a kritické reflexe odborných textů.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. PhDr. Irena Reifová, Ph.D. (30.09.2018)

Podmínkou získání zápočtu za DST III, IV nebo DSH III, IV je (pro každého studenta):

-          odevzdání ucelené části disertační práce o rozsahu min. 20-25 NS

-          oponentura minimálně jednoho projektu v roli hlavního studentského oponenta

-          domácí příprava formou četby a opoznámkování částí disertačních prací jiných studentů

-          aktivní účast ve druhé části dílny v rámci kolektivního komentování probíraného textu

Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Irena Reifová, Ph.D. (13.10.2020)

DS III (a IV) je doktorská dílna zaměřená na zahájení reálné tvorby disertační práce a zvyšování její kvality.

Doktorská dílna má podobu setkání nad částmi disertačních prací. V rámci doktorské dílny každý student v termínech stanovených vedoucím semináře odevzdá první verzi ucelené části práce o rozsahu minimálně 30 NS (lze doporučit část teoretického nebo metodologického úvodu).

Ke každému odevzdanému textu je určen hlavní studentský oponent, který vystoupí v první části dílny. V první části dílny na odevzdanou kapitolu reaguje také vedoucí dílny a případně školitel. Druhá část dílny je věnována kolektivnímu poskytnutí zpětné vazby na základě předchozího prostudování odevzdaného textu všemi studenty.

Doktorské dílny se odehrávají ve dvou okruzích - historickém (DSH) a teoretickém (DST) - které se setkávají separátně. Každý student si ve druhém ročníku zapíše buď DST III a DST IV nebo DSH III a DSH IV. Studenti jsou rozdělení do dílen podle témat disertačních prací vedoucím semináře. O změne zařazení lze individuálně jednat, důvodem však může být jedině argument, dokazující, že téma disertační práce lépe odpovídá zaměření druhé dílny.

Obě doktorské dílny mají vedoucího/vedoucí dílny. Vedoucí dílny stanovuje a distribuuje (za pomoci CDS) data setkání, data odevzdání kapitol jednotlivými studenty a zve školitele. Členy doktorské dílny jsou automaticky také školitelé všech zapsaných studentů; školitelé jsou také zváni k účasti na setkáních doktorských dílen.

Studenti odevzdávají kapitoly disertačních prací e-mailem na adresu cds.iksz@gmail.com nejpozději deset pracovních dnů před setkání dílny věnované jejich kapitole.

Podmínkou získání zápočtu za DST III, IV nebo DSH III, IV je (pro každého studenta):

-odevzdání ucelené části disertační práce o rozsahu min. 20-25 NS
-oponentura minimálně jednoho projektu v roli hlavního studentského oponenta
-domácí příprava formou četby a opoznámkování částí disertačních prací jiných studentů
-aktivní účast ve druhé části dílny v rámci kolektivního komentování probíraného textu

Kapitoly, prosím, zasílejte CDS, které je bude dále distribuovat všem studentům kursu, vedoucí dílny a školitelům.

 

ROZPIS DST na rok 2019/2020


ZS 2020-21

6. 11. (9.30 - 10.50, Google Meet)
Prezentace kapitoly: David Kohout
Studentský oponent: Kateřina Sýsová

 

20.11. (9.30-10.50, místnost č. 110)

Prezentace kapitoly: 
Studentský oponent: 

Prezentace kapitoly: 
Studentský oponent: 

 

18.12. (9.30-10.50, místnost č. 110)

Prezentace kapitoly: 
Studentský oponent: 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

LS 2019/20

x. 3. (9.30-10.50, místnost č. )

Prezentace kapitoly: 
Studentský oponent: 

Prezentace kapitoly: 
Studentský oponent: 

 

 x.4.  (9.30-10.50, místnost č. )

Prezentace kapitoly: 
Studentský oponent: 

Prezentace kapitoly: 
Studentský oponent: 

 

x.5.  (9.30-10.50, místnost č. )

Prezentace kapitoly: 
Studentský oponent: 

Prezentace kapitoly: 
Studentský oponent: