PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2014/2015
   Přihlásit přes CAS
Doktorandský seminář II. - JJD008
Anglický název: Doctoral Seminar II.
Zajišťuje: Katedra mediálních studií (23-KMS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2014 do 2014
Semestr: letní
E-Kredity: 10
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 35 (35)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Irena Reifová, Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. Irena Reifová, Ph.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: doc. PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D. (23.10.2019)
Doktorandský seminář II (DSII) je doktorský seminář zaměřený na získání zkušeností s prezentací projektu vědecké práce. Jednotlivá setkání jsou věnována prezentaci a oponentuře projektů disertačních prací. Doktorand se v semináři seznamuje se způsoby vědecké práci prostřednictvím prací ostatních kolegů. Student si osvojí schopnost hodnotit projekt vědeckého výzkumu. Při vystoupeních svých kolegů doktorand prokáže, že se orientuje v metodologii oboru, v odborné literatuře a metodách vědecké práce. Poslední setkání bude věnováno nácviku prezentačních dovedností v angličtině. Každý doktorand si připraví 5 minutové kompaktní vystoupení vycházející z tématu jeho práce, anglicky ho přednese před ostatními a vyučující, jako kdyby to byl konferenční příspěvek, a následně budou vystoupení rozebrána.

Termíny seminářů (místnost 12): 8. 3. 2019 9:30, 29. 3. 2019 9:30, 26. 4. 2019 9:30, 10. 5. 2019 9:30.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D. (24.01.2019)

Podmínkou získání zápočtu je:

-prezentace projektu disertační práce (pokud nebyla již v ZS)
-oponentura projektu jiného studenta dle určení vedoucího semináře (pokud nebyla již v ZS)
-aktivní účast nejméně na 3 seminářích

-prezentace anglického simulovaného konferenčního příspěvku.


Pro prezentaci doktorského projektu je předepsána následující struktura: 1) název práce, 2) teoretický rámec včetně explicitních klíčových konceptů, 3) nástin metodologie výzkumu (vzorek dat, jejich sběr a metoda analýzy, 4) určení paradigmatické pozice, k níž disertační práce patří, 5) seznam relevantní literatury. Délka prezentace: 30 minut. Rozsah písemné verze: 10 NS (2500 slov) bez literatury. Doktorský projekt student odevzdává v písemné podobě alespoň pět pracovních dnů před prezentací na adresu cds.iksz@gmail.com

Pro oponenturu je předepsána následující struktura: 1) posouzení teoretického rámce, 2) posouzení metodologie, 3)návrh alespoň dvou publikací k tématu, které nejsou zařazené v projektu. Délka oponentury: 10 minut.  

Každý ze studentů napíše a odevzdá také článek pro EJO.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK