PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2014/2015
   Přihlásit přes CAS
Vývoj médií a jejich studia v 19. a 20. st. - JJD004
Anglický název: Development of Media and Media Studies in the 19th and 20th Century
Zajišťuje: Katedra mediálních studií (23-KMS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2012 do 2014
Semestr: oba
E-Kredity: 10
Způsob provedení zkoušky: kombinovaná
Rozsah, examinace: 2/0, Zk [HT]
Počet míst: zimní:12 / neurčen (12)
letní:neurčen / neurčen (12)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je určen pouze pro doktorandy
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. PhDr. Barbara Köpplová, CSc.
PhDr. Petr Bednařík, Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. Barbara Köpplová, CSc.
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. (11.02.2022)
Záměrem předmětu je snaha vést doktorandy k úvaze, že je možné studovat mediální problematiku v jejím vývoji a na základě poznání minulosti lépe chápat současný mediální stav. Jde o studium českých dějin médií na pozadí hlavních vývojových tendencí světového vývoje a rovněž o studium vývoje médií v sociálně historickém kontextu. Předmět je uskutečňován formou individuálních konzultací a na základě doktorandova vlastního studia zadané literatury.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. (11.02.2022)

Každý student odevzdá samostatnou práci v rozsahu 15-20 stran. Záměrem vypracování samostatné práce je snaha, aby doktorand dovedl vnímat určitá témata z historického pohledu a současně prokázal schopnost orientovat se v odborné literatuře zaměřené na studium dějin médií. Výchozí akcí je, že doktorand se obrátí na doc. Köpplovou (Barbara.Kopplova@seznam.cz), která doktorandovi stanoví téma práce. Pak s ní bude doktorand průběžně konzultovat přípravu této práce. Po jejím odevzdání poté proběhne ústní zkouška. Ta má podobu rozpravy o odevzdaném textu a odborné literatuře, kterou doktorand k tématu práce nastudoval.   


Příklady témat samostatných prací:
Organizace redakční práce na vybraném listě na přelomu 19. a 20. století
Cenzurní zásahy ve 30. letech 20. století na vybraném příkladě
Diskuse o bulvárním tisku na konci 20. let 20. století
Obraz poúnorové emigrace v tištěných médiích
Konstrukce genderových stereotypů v budovatelských reportážích v 50. letech 20. století
Příspěvek k dějinám marx-leninského teoretického myšlení o médiích v druhé polovině 60. let 20. století

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK