PředmětyPředměty(verze: 902)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Interkulturní marketing - JJB635
Anglický název: Intercultural Marketing
Zajišťuje: Katedra marketingové komunikace a public relations (23-KMKPR)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2019 do 2019
Semestr: oba
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: 1/1 [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:30 / 30 (15)
letní:neurčen / neurčen (15)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Mgr. Ing. Jana Rosenfeldová
Vyučující: Mgr. Ing. Jana Rosenfeldová
Neslučitelnost : JKB132
Je neslučitelnost pro: JKB132
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Ing. Jana Rosenfeldová (19.02.2020)
In an increasingly global world where barriers to trade and to international exchanges constantly diminish, cultural differences remain the single most enduring feature that has to be taken into consideration. The aim of this course is to increase the awareness of the impact of culture on international marketing and to provide knowledge of the most significant cultural dimensions and their impact on the 4 P’s of the marketing mix.

THE COURSE IS TAUGHT IN ENGLISH.

Podmínky zakončení předmětu - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Ing. Jana Rosenfeldová (11.05.2020)

Current event in-class report - 20%

Four weekly assignements OR final test - 40%

Submission of the team project (May 17) - 40%

 

0-50 % = F, 51-60 % = E, 61-70 % = D, 71-80 % = C, 81-90 % = B a 91%-100% = A

 

Literatura - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Ing. Jana Rosenfeldová (19.02.2020)

HOFSTEDE, Geert, Gert Jan HOFSTEDE a Mihail MINKOV. Cultures and organizations: software of the mind : intercultural cooperation and its importance for survival. 3rd ed. New York: McGraw-Hill, c2010. ISBN 978-0-07-166418-9.

Inglehart, Ronald, Halman, Loek, Welzel, Christian (2004). In­troduction. In R. Inglehart, M. Basáňes, J. Díez-Medrano (Hrsg.), Human beliefs and values. A cross-cultural source­book based on the 1999-2002 values surveys, S. 1-20. Mexico. Siglo XXI Editores.

Inglehart, Ronald, Oyserman, Daphna (2004). Individualism, au­tonomy, self-expression. The human development syndrome. In Henk Vinken, Joseph Soeters & Peter Ester (Hrsg.), Compa­ring Cultures. Dimensions of Culture in a Comparative Per­spective. S. 74-96. Leiden in the Netherlands. Koninklijke Brill.

MACHKOVÁ, Hana. Mezinárodní marketing: nové trendy a reflexe změn ve světě. 3., aktualiz. a přeprac. vyd. Praha: Grada, c2009. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-2986-2.

MACHKOVÁ, Hana. Mezinárodní marketing: [strategické trendy a příklady z praxe]. 4. vyd. Praha: Grada, 2015. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-5366-9.

USUNIER, Jean-Claude a Julie Anne LEE. Marketing across cultures. 6th ed. New York: Pearson, 2013. ISBN 9780273757733.

Metody výuky - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Ing. Jana Rosenfeldová (19.02.2020)

The classes will contain elements of a lecture and a seminar, hence students will always be expected to be familiar with the class readings for a given session and be involved in class discussions.

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Ing. Jana Rosenfeldová (19.02.2020)

Feb 27: rules and principles of the seminar, creation of teams; defining intercultural marketing

Mar 5: defining culture, cultural dimensions

Mar 12: perception of colors in different cultures

Mar 19: cultural aspects of humor 

Mar 26: influence of religion

Apr 2: perception of beauty in different cultures, ideals of beauty

Apr 9:  Dean's Holidays

Apr 16: family, marriage, sexuality, roles of women/men in different cultures

Apr 23: intercultural aspects of nonverbal communication

Apr 30: Field trip

May 7: Traditions in different cultures, TEST

May 14: Students presentations

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK