PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Case Studies - JEM903
Anglický název: Case Studies
Zajišťuje: Institut ekonomických studií (23-IES)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:písemná
Rozsah, examinace: zimní s.:3/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. PhDr. Martin Gregor, Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. Martin Gregor, Ph.D.
Třída: Externí předmět nevyučovaný na UK
Courses not for incoming students
Anotace - angličtina
Poslední úprava: Ing. Monika Hollmannová (13.01.2020)
The course is taught at the University of Strasbourg and can be taken by students enrolled in Corporate Strategy and Finance program only.

The course provides some case studies to apply key concepts in strategy and finance.
Literatura - angličtina
Poslední úprava: Ing. Monika Hollmannová (13.01.2020)

Advanced Corporate Finance, W. Elali & T.Trainor, Prentice Hall, 2008
Exploring Corporate Strategy, G. Johnson & K. Scholes, Prentice Hall, 2006

Požadavky ke zkoušce - angličtina
Poslední úprava: Ing. Monika Hollmannová (13.01.2020)

Exam:  written exam
Other requirements: reading

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Ing. Monika Hollmannová (13.01.2020)

Part 1: Case studies in Corporate Finance
Part 2: Case studies in Corporate Strategy

Hours of lectures: 40

Teacher: Christine Servey, MBA

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK