PředmětyPředměty(verze: 908)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Version Control with Git - JEM234
Anglický název: Version Control with Git
Český název: Version Control with Git
Zajišťuje: Institut ekonomických studií (23-IES)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:5/2, Z [HT]
Počet míst: 40 / neurčen (40)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Martin Hronec
Vyučující: Mgr. Martin Hronec
Třída: Courses for incoming students
Neslučitelnost : JEM224
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Martin Hronec (24.09.2022)
Please switch to english version where you find all details.


Link to the online lecture: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjEzNDc0NTItNGIzMS00MWQ0LTgzNTUtZGEwMDU0MDQxNGM2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a2%22%2c%22Oid%22%3a%2263944b03-e777-4f51-b072-591ecb9d0b83%22%7d
Cíl předmětu -
Poslední úprava: Ing. Dagmar Schnellerová (02.12.2021)

Please switch to english version where you find all detailes.

Literatura -
Poslední úprava: Ing. Dagmar Schnellerová (02.12.2021)

Please switch to english version where you find all detailes.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Ing. Dagmar Schnellerová (02.12.2021)

Please switch to english version where you find all detailes.

Sylabus -
Poslední úprava: Ing. Dagmar Schnellerová (10.02.2022)

Compact course will be taught on September 26-29, 2022, room 016, 9-17 h.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Ing. Dagmar Schnellerová (02.12.2021)

Please switch to english version where you find all detailes.

Požadavky k zápisu -
Poslední úprava: Ing. Dagmar Schnellerová (02.12.2021)

Please switch to english version where you find all detailes.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK