PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Advanced Microeconomics - JEM215
Anglický název: Advanced Microeconomics
Zajišťuje: Institut ekonomických studií (23-IES)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 9
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Zk [HT]
Počet míst: 180 / 142 (185)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://ies.fsv.cuni.cz/en/syllab/JEM003
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Martin Gregor, Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. Martin Gregor, Ph.D.
Tersoo David Iorngurum
prof. Ing. Karel Janda, Dr., Ph.D., M.A.
Diana Kmeťková, M.Sc.
Mgr. Vojtěch Mišák
Mgr. Matěj Opatrný, Ph.D.
Paulo Rotella Junior, Ph.D.
Iñaki Alberto Veruete Villegas
Třída: Courses for incoming students
Neslučitelnost : JEM003
Je neslučitelnost pro: JEM003
Anotace - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Matěj Opatrný, Ph.D. (26.09.2023)
We provide the rigorous theory of consumer and risk which serves as fundament for financial economics. We make an introduction to general equilibrium which is a basic ingredient in finance and applied macroeconomic modeling.
Cíl předmětu - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Matěj Opatrný, Ph.D. (26.09.2023)

First part of the course provides an introduction to microeconomics theory about consumer and risk. Second part of the course covers an introduction to general equilibrium. The theory of uncertainty and risk and general equilibrium under uncertainty serve as fundamental basis for modern finance theory. Therefore the relevance of general microeconomics theory to finance theory is emphasized in this class.

Literatura - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Matěj Opatrný, Ph.D. (26.09.2023)

Main textbook: A. Mas-Colell, M. Whinston, and J. Green: Microeconomic Theory, Oxford University Press, 1995.

Supplementary textbook: JEHLE, Geoffrey Alexander. Advanced microeconomic theory. Pearson Education India, 2001.

Additional literature: S. LeRoy and J. Werner: Principles of Financial Economics 2nd edition, 2014.

J. Danthine and J. Donaldson: Intermediate Financial Theory 3rd edition, 2014.

Blavatskyy, P., Ortmann, A., & Panchenko, V. (2022). On the experimental robustness of the Allais paradox. American Economic Journal: Microeconomics, 14(1), 143-63.

Shepard, M. (2022). Hospital network competition and adverse selection: evidence from the Massachusetts health insurance exchange. American Economic Review, 112(2), 578-615

Fischer, P. E., & Verrecchia, R. E. (2000). Reporting bias. The Accounting Review, 75(2), 229-245.

Edmans, A., & Gabaix, X. (2016). Executive compensation: A modern primer. Journal of Economic Literature, 54(4), 1232-87.

Vedran Kojić, 2015. "Solving the utility maximization problem with CES and Cobb-Douglas utility function via mathematical inequalities," EFZG Working Papers Series 1504.

Microeconomics: Theory with Applications (8th Edition) 8th Edition

B. Curtis Eaton, Diane F. Eaton, Douglas W. Allen: Microeconomics: Theory with Applications 8th Edition, 2011, chapter 17 Choice Making Under Uncertainty

J. Levin: Choice under Uncertainty, Stanford, mimeo, 2006.

Metody výuky - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Matěj Opatrný, Ph.D. (26.09.2023)

Lectures, seminars, exams, activity.

Požadavky ke zkoušce - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Vojtěch Mišák (24.11.2023)

 Exam dates and content: (preliminary, subject to possible change)

Midterm 1: October 30, 2023 (MWG chapters 1-3)
Midterm 2: December 4, 2023  (MWG 6, 15, 16)

Exam 1st term: December 18, 2023 
Exam 2nd term: January 15, 2024
Exam 3rd term: January 29, 2024

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Matěj Opatrný, Ph.D. (26.09.2023)

 

JEM003, JEM215 - Advanced Microeconomics Fall 2023/24

See attached file.

Vstupní požadavky - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Matěj Opatrný, Ph.D. (26.09.2023)

No entry requirements for Master students.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK