PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Health Econometrics - JEM208
Anglický název: Health Econometrics
Český název: Health Econometrics
Zajišťuje: Institut ekonomických studií (23-IES)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Zk [HT]
Počet míst: 59 / 59 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. Paola Bertoli, M.A., M.Sc., D.Phil.
Vyučující: doc. Paola Bertoli, M.A., M.Sc., D.Phil.
Mgr. Lenka Šlegerová
Třída: Courses for incoming students
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Michaela Čuprová (02.02.2020)
The course introduces a number of econometric methods designed to study the behavior of economic agents with a specific focus on topics in applied health economics . For each model, the presentation of theoretical issues will be complemented by critical discussion and applications to a selection of case studies from recent applied health economics research
Deskriptory -
Poslední úprava: Mgr. Lenka Šlegerová (08.09.2021)

Please switch to the English version.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Lenka Šlegerová (13.09.2021)

Please switch to the English version.

Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. (15.05.2020)

Main textbook for the course:

-          Wooldridge, J. M. (2016, 2013). Introductory Econometrics: A Modern Approach, Sixth or Fifth edition, Mason: Thompson South-Western.

-          Cameron, C. and Trivedi, P. K. (2005). Microeconometrics: Methods and Applications, New York: Cambridge University Press.

-          Cameron, C. and Trivedi, P. K. (2009). Microeconometrics Using Stata, College Station: Stata Press.

Useful reference for health economics applications: Jones, A. M., Rice, N., Bago d'Uva, T. and S. Balia (2007). Applied Health Economics, London: Roudledge.

Further references to academic papers with relevant health econometric applications will be provided during the course.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Lenka Šlegerová (08.09.2021)

Please switch to the English version.

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Lenka Šlegerová (08.09.2021)

Please switch to the English version.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK