PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Introduction into Health Economics - JEM206
Anglický název: Introduction into Health Economics
Český název: Introduction into Health Economics
Zajišťuje: Institut ekonomických studií (23-IES)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:písemná
Rozsah, examinace: zimní s.:4/0 KZ [hodiny/semestr]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Olena Stavrunova, Dr.
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Deskriptory -
Poslední úprava: SCHNELLEROVA (24.10.2019)

Přejděte prosím na anglickou verzi.

Literatura -
Poslední úprava: SCHNELLEROVA (24.10.2019)

Přejděte prosím na anglickou verzi.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: SCHNELLEROVA (24.10.2019)

Přejděte prosím na anglickou verzi.

Sylabus -
Poslední úprava: SCHNELLEROVA (24.10.2019)

Přejděte prosím na anglickou verzi.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK