PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Právo finančních služeb - JEM204
Anglický název: Financial Services Law
Český název: Právo finančních služeb
Zajišťuje: Institut ekonomických studií (23-IES)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: 185 / neurčen (97)
Minimální obsazenost: 27
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. David Reiterman
Mgr. Ivan Chalupa
Vyučující: Mgr. Ivan Chalupa
Mgr. David Reiterman
Anotace -
S posluchači se budeme v rámci předmětu věnovat komplexnímu přehledu právních souvislostí při poskytování finančních služeb v České republice. Tento přehled využijí nejen budoucí právníci, ale i budoucí ekonomové, bankéři a jiní profesionálové v oblasti financí a finančního trhu.
Poslední úprava: Reiterman David, Mgr. (22.09.2020)
Cíl předmětu -

Po úspěšném absolvování budou studenti:

 • znát důvody, proč je odvětví finančních služeb tak silně regulováno a chápat, v čem spočívá vysoká aktuálnost a důležitost tohoto tématu;
 • znát rámcovou strukturu finanční regulace a chápat její základní principy, které jsou společné všem odvětvím, což jim napomůže zorientovat se v mnohdy nepříliš jasně napsaných ustanoveních jednotlivých regulatorních předpisů a pochopit jejich smysl;
 • obeznámeni se základními právními souvislostmi spojenými s poskytováním finančních služeb (a to jak z pohledu veřejného, tak soukromého práva); a
 • vybaveni poznatky, které jim zvýší jejich vlastní finanční gramotnost a zlepší povědomí o fungování finančního trhu v České republice, což může přispět k jejich vyšší šanci na získání zajímavého pracovního místa v některé finanční instituci.
Poslední úprava: Reiterman David, Mgr. (22.09.2020)
Podmínky zakončení předmětu -

Písemný test na konci semestru: 100 % (100 b.)

 • 100 – 90 b.: A
 • 89 – 80 b.: B
 • 79 – 70 b.: C
 • 69 – 60 b.: D
 • 59 – 50 b.: E
 • 49 b. a méně: F

Za aktivitu v průběhu semestru bude možné získat až 10 „bonusových“ procent, které mohou pomoci k lepší výsledné známce.

Poslední úprava: Reiterman David, Mgr. (22.09.2020)
Literatura -

Zejména legislativní prameny (bude na ně odkazováno na přednáškách).

Povinná:

 • prezentace z přednášek

Doporučená:

 • KOHAJDA, M. a kol. Teorie finančního práva a finanční vědy. Praha: Wolters Kluwer, 2018
 • WALKER, G. PURVES, R. Financial Services Law. Oxford University Press, 2018
 • MOLONEY, N., FERRAN, E., PAYNE, J. The Oxford Handbook of Financial Regulation. Oxford University Press, 2018
Poslední úprava: Reiterman David, Mgr. (22.09.2020)
Sylabus -

Celý kurz je rozvržen cca do 12 přednášek (1 přednáška týdně), což odpovídá jedné semestrální výuce.

Kurz je rozvržen do následujících tematických bloků, jimž bude odpovídat i struktura přednášek:

 

#

Datum

Obsah přednášky

 

1

4.10.2023

Úvod:

 • organizace kurzu, požadavky
 • regulatorní a institucionální rámec poskytování finančních služeb

2

11.10.2023

Finanční služby a veřejné právo:

 • regulace reklamy a ochrana spotřebitele
 • pravidla proti praní špinavých peněz (tzv. AML)

3

18.10.2023

Finanční služby a veřejné právo:

 • veřejnoprávní úprava podnikání

4

25.10.2023

Finanční služby a soukromé právo:

 • obecná úprava smluv o finančních službách

5

1.11.2023

Finanční služby a soukromé právo:

 • řešení sporů ze smluv o finančních službách

6

8.11.2023

Přehled subjektů poskytujících finanční služby a základní požadavky na jejich činnost (banky, pojišťovny, zprostředkovatelé atd.)

7

15.11.2023

Právní aspekty poskytování jednotlivých finančních služeb (produktů):

 • bankovní a platební služby, zejména účet a platební prostředky

8

22.11.2023

Právní aspekty poskytování jednotlivých finančních služeb (produktů):

 • pokračování výkladu k bankovním a platebním službám, zejména k úvěru

9

29.11.2023

Právní aspekty poskytování jednotlivých finančních služeb (produktů):

 • pojistné služby a služby související s penzí

10

6.12.2023

 Právní aspekty poskytování jednotlivých finančních služeb (produktů):

 • investiční služby a obchody na trhu s investičními nástroji
 • směnárenské služby

11

13.12.2023

Příprava na závěrečný test

12

20.12.2023

Závěrečný test (předtermín)

Poslední úprava: Reiterman David, Mgr. (29.09.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK