PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Právo finančních služeb - JEM204
Anglický název: Financial Services Law
Český název: Právo finančních služeb
Zajišťuje: Institut ekonomických studií (23-IES)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: 185 / neurčen (97)
Minimální obsazenost: 27
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. David Reiterman
Mgr. Ivan Chalupa
Vyučující: Mgr. Ivan Chalupa
Mgr. David Reiterman
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. David Reiterman (22.09.2020)
S posluchači se budeme v rámci předmětu věnovat komplexnímu přehledu právních souvislostí při poskytování finančních služeb v České republice. Tento přehled využijí nejen budoucí právníci, ale i budoucí ekonomové, bankéři a jiní profesionálové v oblasti financí a finančního trhu.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: Mgr. David Reiterman (22.09.2020)

Po úspěšném absolvování budou studenti:

 • znát důvody, proč je odvětví finančních služeb tak silně regulováno a chápat, v čem spočívá vysoká aktuálnost a důležitost tohoto tématu;
 • znát rámcovou strukturu finanční regulace a chápat její základní principy, které jsou společné všem odvětvím, což jim napomůže zorientovat se v mnohdy nepříliš jasně napsaných ustanoveních jednotlivých regulatorních předpisů a pochopit jejich smysl;
 • obeznámeni se základními právními souvislostmi spojenými s poskytováním finančních služeb (a to jak z pohledu veřejného, tak soukromého práva); a
 • vybaveni poznatky, které jim zvýší jejich vlastní finanční gramotnost a zlepší povědomí o fungování finančního trhu v České republice, což může přispět k jejich vyšší šanci na získání zajímavého pracovního místa v některé finanční instituci.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Mgr. David Reiterman (22.09.2020)

Písemný test na konci semestru: 100 % (100 b.)

 • 100 – 90 b.: A
 • 89 – 80 b.: B
 • 79 – 70 b.: C
 • 69 – 60 b.: D
 • 59 – 50 b.: E
 • 49 b. a méně: F

Za aktivitu v průběhu semestru bude možné získat až 10 „bonusových“ procent, které mohou pomoci k lepší výsledné známce.

Literatura -
Poslední úprava: Mgr. David Reiterman (22.09.2020)

Zejména legislativní prameny (bude na ně odkazováno na přednáškách).

Povinná:

 • prezentace z přednášek

Doporučená:

 • KOHAJDA, M. a kol. Teorie finančního práva a finanční vědy. Praha: Wolters Kluwer, 2018
 • WALKER, G. PURVES, R. Financial Services Law. Oxford University Press, 2018
 • MOLONEY, N., FERRAN, E., PAYNE, J. The Oxford Handbook of Financial Regulation. Oxford University Press, 2018
Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. David Reiterman (17.10.2022)

Celý kurz je rozvržen cca do 12 přednášek (1 přednáška týdně), což odpovídá jedné semestrální výuce.

Kurz je rozvržen do následujících tematických bloků, jimž bude odpovídat i struktura přednášek:

 

#

Datum

Obsah přednášky

 

1

5.10.2022

Úvod:

§   organizace kurzu, požadavky

§   regulatorní a institucionální rámec poskytování finančních služeb

2

12.10.2022

Finanční služby a veřejné právo:

§   veřejnoprávní úprava podnikání

3

19.10.2022

Finanční služby a veřejné právo:

§   regulace reklamy a ochrana spotřebitele

§   pravidla proti praní špinavých peněz (tzv. AML)

4

26.10.2022

Finanční služby a soukromé právo:

§   obecná úprava smluv o finančních službách

5

2.11.2022

Finanční služby a soukromé právo:

§   řešení sporů ze smluv o finančních službách

6

9.11.2022

Přehled subjektů poskytujících finanční služby a základní požadavky na jejich činnost (banky, pojišťovny, zprostředkovatelé atd.)

7

16.11.2022

Právní aspekty poskytování jednotlivých finančních služeb (produktů):

§   bankovní a platební služby, zejména účet a platební prostředky

8

23.11.2022

Právní aspekty poskytování jednotlivých finančních služeb (produktů):

§   pokračování výkladu k bankovním a platebním službám, zejména k úvěru

9

30.11.2022

Právní aspekty poskytování jednotlivých finančních služeb (produktů):

§   pojistné služby a služby související s penzí

10

7.12.2022

 Právní aspekty poskytování jednotlivých finančních služeb (produktů):

§   investiční služby a obchody na trhu s investičními nástroji

§   směnárenské služby

11

14.12.2022

Příprava na závěrečný test

12

21.12.2022

Závěrečný test (předtermín)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK