PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Bank Asset and Liability Management - JEM198
Anglický název: Bank Asset and Liability Management
Český název: Bank Asset and Liability Management
Zajišťuje: Institut ekonomických studií (23-IES)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: 27 / neurčen (27)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Matěj Kuc, Ph.D.
Ing. Viktor Kotlán, Ph.D.
Vyučující: Ing. Viktor Kotlán, Ph.D.
Mgr. Matěj Kuc, Ph.D.
Třída: Courses for incoming students
Neslučitelnost : JEM197
Je neslučitelnost pro: JEM197
Anotace -
Poslední úprava: Ing. Viktor Kotlán, Ph.D. (09.02.2024)
The course will provide a hands-on dive into how banks steer their balance sheets. The focus will be mainly on liquidity and interest rate (IR) positioning and steering. Students will understand how the IR position influences bank’s interest income and the value of its equity over time. How to position a bank to profit if rates are expected to increase/decrease/rotate? Alternatives to steering the balance sheet via internal pricing of liquidity (FTP) and externally, via operations with bonds and interest rate derivatives, will be explained and practiced. Real life banks' balance sheets and situations on financial markets will be used during the course as both lectors are employed as ALM professionals by leading financial institutions. To make it more fun, students will form several groups (banks) which will get their own balance sheets as a basis for hands-on (mainly group) homework.

Course contact email: ilovealm2017@gmail.com
Cíl předmětu -
Poslední úprava: Ing. Viktor Kotlán, Ph.D. (25.01.2023)

Please switch to the english version.

Podmínky zakončení předmětu - angličtina
Poslední úprava: Ing. Viktor Kotlán, Ph.D. (04.02.2024)

GRADING

- midterm exam 25%

- SVB case presentations 5%

- ALCO report 15%

- final test 50%

- activity bonus 5%

grading
above 90 A
above 80 B
above 70 C
above 60 D
above 50 E
50 and less F
Literatura -
Poslední úprava: Ing. Viktor Kotlán, Ph.D. (18.01.2024)

Selected chapters from books below and articles distributed throughout the course

Mejstřík, Milan; Pečená Magda; Teplý Petr: Banking in theory and practice (Bankovnictví v teorii a praxi), Karolinum, 2015.

Choudhry, Moorad: Bank Asset and Liability Management: Strategy, Trading, Analysis, John Wiley & Sons, Inc., 2011.

Farahvash, Pooya: Asset-Liability and Liquidity Management, John Wiley & Sons, Inc., 2020.

Bessis, J.: Risk Management in Banking, New Jersey: Wiley, 2015.

 

Sylabus -
Poslední úprava: Ing. Viktor Kotlán, Ph.D. (18.01.2024)
21.2.2024 Intro to ALM
28.2. ALM basics & Interest rates
6.3. Product and valuation fundamentals
13.3. Liquidity risk and FX risk
20.3. Interest rate risk
27.3. MIDTERM
3.4. Funds transfer pricing + midterm results
10.4. ALM and financial market + SVB assignment
17.4. Silicon Valley Bank case
24.4. ALCO report assignment + explanation
1.5. State holiday
8.5. State holiday
15.5. Current ALM topics
22.5. ALCO reports - presentations
Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Ing. Viktor Kotlán, Ph.D. (25.01.2023)

Please switch to the english version.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK