PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
New Keynesian DSGE Modelling - JEM184
Anglický název: New Keynesian DSGE Modelling
Český název: New Keynesian DSGE Modelling
Zajišťuje: Institut ekonomických studií (23-IES)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2021 do 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Zk [HT]
Počet míst: 12 / 12 (12)
Minimální obsazenost: 1
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://ies.fsv.cuni.cz/cs/syllab/JEM184
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Jan Žáček, Ph.D.
Mgr. Jakub Bechný
Vyučující: Ing. Alena Pavlova
Mgr. Jan Žáček, Ph.D.
Třída: Courses for incoming students
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Jan Žáček, Ph.D. (05.09.2021)
Kurz je určen pro magisterské studenty se zaměřením na ekonomické modelování. Kurz seznámí studenty s dynamickými stochastickými modely všeobecné rovnováhy (tzv. DSGE modely) nové keynesovské ekonomie společně se základními nástroji nutných pro jejich konstrukci a implementaci.

Kurz je založen na praktickém a velmi intenzivním přístupu ke konstrukci modelů. Studenti budou sestavovat model krok po kroku: např. vyřeší optimalizační problémy na úrovni domácností, odvodí optimální cenové určení firem či zanesou do modelu úrokové pravidlo. Dále budou se studenty diskutována speciální témata, jako např. optimální nastavení měnové politiky či dolní mez nominálních úrokových sazeb. Studenti získají praktickou zkušenost s konstrukcí DSGE modelů, která jim umožní sestavit a implementovat své vlastní verze DSGE modelů za pomocí softwaru Matlab v prostředí Dynare.

Kurz se skládá z přednášek a cvičení. Během přednášek budou studentům představeny teoretické základy nutné pro modelování. Přednášky budou také věnovány odvozování modelu a jeho řešení. Během seminářů dostanou studenti příležitost implementovat získané znalosti v softwaru Matlab. Navíc několik přednášek kurzu bude věnováno hostujícím přednášejícím, kteří budou demonstrovat praktickou implementaci DSGE modelů v analýze hospodářských politik.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Jan Žáček, Ph.D. (13.09.2023)

Studenti by měli absolvování kurzu získat znalost a praktickou zkušenost s DSGE modelováním. Konkrétně by studenti měli umět:

- rozumět základní struktuře DSGE modelů;

- formulovat a odvodit rovnice standadrdních DSGE modelů;

- aproximovat podmínky rovnováhy DSGE modelů pomocí log-linearizace;

- porozumět řešení modelu;

- kalibrovat, identifikovat a diagnostikovat DSGE modely;

- implementovat DSGE modely v softwaru Matlab pomocí Dynare; 

- reportovat a interpretovat výsledky;

- provést analýzu sensitivity a robustnosti výsledků;

- porozumět problému dolní meze nominální úrokové sazby;

- pochopit princip fungování Kalmanova filtru;

- sestavit jednoduchý gapový model a použít jej pro interpretaci makroekonomického vývoje.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Jan Žáček, Ph.D. (01.09.2021)

Požadavky:

- tři úkoly (50 bodů dohromady);

- závěrečná ústní zkouška (50 bodů).

Výsledné ohodnocení odpovídá následující škále:

91-100 bodů:  A

81-90   bodů:  B

71-80   bodů:  C

61-70   bodů:  D

51-60   bodů:  E

0-50     bodů:  F

Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Jan Žáček, Ph.D. (13.09.2023)

Doporučená literatura:

- Galí, J. (2015). Monetary Policy, Inflation, and the Business Cycle: An Introduction to the New Keynesian Framework and Its Applications. Princeton University Press, Edition 2

- DeJong, D. N., & Dave, C. (2011). Structural macroeconometrics. Princeton University Press, Edition 2.

- McCandless, G. (2008). The ABCs of RBCs: An Introduction to Dynamic Macroeconomic Models. Harvard University Press.

- Pfeifer, J. (2018). A Guide to Specifying Observation Equations for the Estimation of DSGE Models. Unpublished manuscript, 1-81.

- Wickens, M. (2012). Macroeconomic theory: A Dynamic General Equilibrium Approach. Princeton University Press.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Mgr. Jan Žáček, Ph.D. (01.09.2021)

Požadavky:

- tři úkoly (dohromady 50 bodů);

- závěrečná ústní zkouška (50 bodů).

Hodnocení:

91-100 bodů:  A

81-90   bodů:  B

71-80   bodů:  C

61-70   bodů:  D

51-60   bodů:  E

0-50     bodů:  F

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Jan Žáček, Ph.D. (05.09.2021)

1. Úvod a motivace

2. Aproximace a metody řešení

3. Základní NK DSGE model

4. Optimální měnová politika

5. Dolní mez nominálních úrokových sazeb

 

Detailnější popis náplně kurzu shrnuje soubor "sylabus".

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Mgr. Jan Žáček, Ph.D. (11.09.2022)

Předem není vyžadována znalost DSGE modelů. Pro zapsání kurzu nejsou stanoveny žádné formální požadavky ve formě prerekvizit. Nicméně absolvování kurzů JEM216 Advanced Macroeconomics a JEM183 Mathematical Methods in Macroeconomics před zapsáním tohoto kurzu je vítáno.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK