PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Mathematical Methods in Macroeconomics - JEM183
Anglický název: Mathematical Methods in Macroeconomics
Český název: Mathematical Methods in Macroeconomics
Zajišťuje: Institut ekonomických studií (23-IES)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Zk [HT]
Počet míst: 50 / 50 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. RNDr. Josef Stráský, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Michal Kubišta
doc. PhDr. RNDr. Josef Stráský, Ph.D.
Třída: Courses for incoming students
Neslučitelnost : JEM096
Záměnnost : JEM096
Je neslučitelnost pro: JEM096
Je záměnnost pro: JEM096
Anotace -
Poslední úprava: doc. PhDr. RNDr. Josef Stráský, Ph.D. (06.10.2022)
https://dl1.cuni.cz/user/index.php?id=2709

The course is focused on mathematical methods which are underlying modern economic theory such as difference and differential equations and their systems, dynamic optimization methods, dynamic programming, foundations of nonlinear dynamics and approximation methods such as linearization and log-linearization. Developed mathematical tools are used in solving important economic models such as the IS-LM model or Ramsey model. Students will extensively use Python (prior knowledge is not required - a detailed introduction will be provided).

The course will will be taught live, in person, at the Institute according to the timetable (Thursday 2 PM - 5 PM, room 314).
Literatura -
Poslední úprava: doc. PhDr. RNDr. Josef Stráský, Ph.D. (06.10.2022)

Ronald Shone: Economic Dynamics: Phase Diagrams and their Economic Application, Cambridge University Press, 2003
Ronald Shone: An Introduction to Economic Dynamics, Cambridge University Press, 2001
Dawkins, Paul: Differential Equations http://tutorial.math.lamar.edu/ (follow the link to Differential Equations (Math 3301) link).
Hájková, John, Kalenda, Zelený: Matematika, Matfyzpress, Praha 2006

Ljunqvist, Sargent: Recursive Macroeconomic Theory, third edition, The MIT Press 2012
Jianjun Miao: Economic Dynamics in Discrete Time, The MIT Press 2014
Jerome Adda and Russell Cooper: Dynamic Economics - Quantitative Methods and Applications

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. PhDr. RNDr. Josef Stráský, Ph.D. (06.10.2022)

Přejděte prosím na anglickou verzi, jsou tam všechny detaily kurzu.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. PhDr. RNDr. Josef Stráský, Ph.D. (06.10.2022)

Intro to course, Intro to Python, Differential equations, Exercises

Solow model, Harrod-Domar model, Exercises
Difference equations, Multiplier-Accelerator
Systems of differential, ISLM
Dornbusch model


Optimization (continuous), Ramsey model
Optimization (discrete), Belman equation (cake eating)

Heterogeneous agents
Christmas lecture = repetition

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK