PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
History and Methodology of Economics - JEM179
Anglický název: History and Methodology of Economics
Zajišťuje: Institut ekonomických studií (23-IES)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 5
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (97)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: JEM209
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. Ing. Vladimír Benáček, CSc.
Vyučující: PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D.
doc. Ing. Vladimír Benáček, CSc.
Mgr. Michal Paulus
Anotace -
Poslední úprava: Ing. Monika Hollmannová (29.10.2019)
Přejděte prosím na anglickou verzi.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: Ing. Monika Hollmannová (29.10.2019)

Přejděte prosím na anglickou verzi.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Ing. Dagmar Schnellerová (24.10.2019)

Přejděte prosím na anglickou verzi.

Literatura -
Poslední úprava: Ing. Dagmar Schnellerová (24.10.2019)

Přejděte prosím na anglickou verzi.

Sylabus -
Poslední úprava: Ing. Dagmar Schnellerová (24.10.2019)

Přejděte prosím na anglickou verzi.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK