PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Intermediate Microeconomics II - JEM176
Anglický název: Intermediate Microeconomics II
Český název: Intermediate Microeconomics II
Zajišťuje: Institut ekonomických studií (23-IES)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:4/2, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (156)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: JEB108
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Julie Chytilová, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Evgeniya Dubinina
Alessandro Chiari
doc. PhDr. Julie Chytilová, Ph.D.
Mgr. Klára Kantová
Diana Kmeťková, M.Sc.
Mgr. Lenka Šlegerová
Třída: Courses not for incoming students
Anotace -
Poslední úprava: doc. PhDr. Julie Chytilová, Ph.D. (07.09.2022)
The course builds on the course Intermediate Microeconomics I. It focuses on the theory of producer behaviour, market structure and market failures. Specific topics include technology, profit maximization and cost minimization, and market structures (perfect competition, monopoly, oligopoly).Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. PhDr. Julie Chytilová, Ph.D. (07.09.2022)

Grades and exams

The final grade will consist of three parts. In total you can get 100 points.

 • Two assignments (5 points each, in total 10 points)
 • Midterm exam (30 points)
 • Final exam (60 points).

Midterm exam: November 24th, 2021, 9:30-10:50am

There will be one midterm exam only. If you cannot attend the midterm exam you will be requested to provide confirmation that your health condition prevented you from attending it.

 

There will be four dates for the final exam:

 • December 22, 2022, 10:40am-12:20pm
 • January 12, 2023, 9:30-11:10am
 • January 19, 2023, 9:30-11:10am
 • February 2, 2023, 9:30-11:10am

 Grading:

 • A: 90.1-100
 • B: 80.1-90
 • C: 70.1-80
 • D: 60.1-70
 • E: 50.1-60
 • F: 0-50

 

Literatura -
Poslední úprava: doc. PhDr. Julie Chytilová, Ph.D. (01.09.2021)

Primer text: Hal R. Varian, Intermediate Microeconomics: A Modern Approach, W.W. Norton &Company, 8th edition, 2010. Many copies are available in the IES library.

Other useful textbooks are, for example:

 • T. Nechyba, Microeconomics: An Intuitive Approach with Calculus, South-Western, Cengage Learning
 • W. Nicholson/C. Snyder, Microeconomic Theory: Basis Principles and Extensions, South- Western
 • Schotter, Microeconomics: A Modern Approach, South-Western 2009

 The primer text covers all main topics covered in the lectures. Any extensions presented at the lectures and not available in the Varian textbook can be downloaded from SIS.

 

In SIS, you will be able to download the lecture slides, seminar tasks and solutions, upload your home assignments and learn your grade - under the tab "Studijni mezivysledky/Study group roster", an icon with four blue figures.

Metody výuky -
Poslední úprava: doc. PhDr. Julie Chytilová, Ph.D. (07.09.2022)

There will be three types of classes: lectures, joint seminars for all students, regular seminars where the students will be divided into three groups and should pick one of the three seminars.

Please see the table at the end of the document Syllabus for specific dates and times of the lectures and seminars. It is recommended that the students attend all lectures (blue color in the table), all joint seminars (green) and regular seminars (light, dark or very dark yellow).   

 

During the semester, there will be two home assignments which should be prepared individually (not in groups) and handed out in electronic form via SIS. The assignments will be similar to numerical exercises presented at the seminars, but will be of higher difficulty.

The home assignments will be released and due on the following dates:

 • HA1: released on October 20, submission deadline on October 30.
 • HA2: released on December 1, submission deadline on December 11.
Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. PhDr. Julie Chytilová, Ph.D. (07.09.2022)

Grades and exams

The final grade will consist of three parts. In total you can get 100 points.

 • Two assignments (5 points each, in total 10 points)
 • Midterm exam (30 points)
 • Final exam (60 points).

Midterm exam: November 24th, 2021, 9:30-10:50am

There will be one midterm exam only. If you cannot attend the midterm exam you will be requested to provide confirmation that your health condition prevented you from attending it.

 

There will be four dates for the final exam:

 • December 22, 2022, 10:40am-12:20pm
 • January 12, 2023, 9:30-11:10am
 • January 19, 2023, 9:30-11:10am
 • February 2, 2023, 9:30-11:10am

 Grading:

 • A: 90.1-100
 • B: 80.1-90
 • C: 70.1-80
 • D: 60.1-70
 • E: 50.1-60
 • F: 0-50

 

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: doc. PhDr. Julie Chytilová, Ph.D. (21.09.2020)

When registering into SIS, please register to Lecture 2 (Thursday 11:00am-12:20pm) and to one of the available seminars (Monday 8:00-9:20am, or Thursday 8:00-9:20am, or Friday 8:00-9:20am).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK