PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Intermediate Microeconomics II - JEM176
Anglický název: Intermediate Microeconomics II
Český název: Intermediate Microeconomics II
Zajišťuje: Institut ekonomických studií (23-IES)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:4/2, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (156)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: JEB108
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Julie Chytilová, Ph.D.
Vyučující: Matěj Bajgar, D.Phil.
Mgr. Evgeniya Dubinina
Alessandro Chiari
doc. PhDr. Julie Chytilová, Ph.D.
Mgr. Klára Kantová
Diana Kmeťková, M.Sc.
Mgr. Petra Landovská
Mgr. Lenka Šlegerová
Třída: Courses not for incoming students
Anotace -
The course builds on the course Intermediate Microeconomics I. It focuses on the theory of producer behaviour, market structure and market failures. Specific topics include technology, profit maximization and cost minimization, and market structures (perfect competition, monopoly, oligopoly).Poslední úprava: Chytilová Julie, doc. PhDr., Ph.D. (07.09.2022)
Podmínky zakončení předmětu -

Grades and exams

The final grade will consist of three parts. In total you can get 100 points.

 • Two assignments (5 points each, in total 10 points)
 • Midterm exam (30 points)
 • Final exam (60 points).

 

Midterm exam: November 16th, 2023, 9:30-10:50am, , in rooms 109 (surname starting with K-Z) and 206 (surname starting with A-J).

There will be one midterm exam only. If you cannot attend the midterm exam you will be requested to provide confirmation that your health condition prevented you from attending it.

 

There will be four dates for the final exam:

 • December 21, 2023, 10:40am-12:20pm
 • January 11, 2024, 9:30-11:10am
 • January 18, 2024, 9:30-11:10am
 • February 15, 2024, 9:30-11:10am

 

Grading:

 • A: 90.1-100
 • B: 80.1-90
 • C: 70.1-80
 • D: 60.1-70
 • E: 50.1-60
 • F: 0-50
Poslední úprava: Chytilová Julie, doc. PhDr., Ph.D. (24.08.2023)
Literatura -

Primer text: Hal R. Varian, Intermediate Microeconomics: A Modern Approach, W.W. Norton &Company, 8th edition, 2010. Many copies are available in the IES library.

Other useful textbooks are, for example:

 • T. Nechyba, Microeconomics: An Intuitive Approach with Calculus, South-Western, Cengage Learning
 • W. Nicholson/C. Snyder, Microeconomic Theory: Basis Principles and Extensions, South- Western
 • Schotter, Microeconomics: A Modern Approach, South-Western 2009

 The primer text covers all main topics covered in the lectures. Any extensions presented at the lectures and not available in the Varian textbook can be downloaded from SIS.

 

In SIS, you will be able to download the lecture slides, seminar tasks and solutions, upload your home assignments and learn your grade - under the tab "Studijni mezivysledky/Study group roster", an icon with four blue figures.

Poslední úprava: Chytilová Julie, doc. PhDr., Ph.D. (01.09.2021)
Metody výuky -

There will be three types of classes: lectures, joint seminars for all students, regular seminars where the students will be divided into three groups and should pick one of the three seminars.

Please see the table at the end of the document Syllabus for specific dates and times of the lectures and seminars. It is recommended that the students attend all lectures (blue color in the table), all joint seminars (green) and regular seminars (light, dark or very dark yellow).   

 

During the semester, there will be two home assignments which should be prepared individually (not in groups) and handed out in electronic form via SIS. The assignments will be similar to numerical exercises presented at the seminars, but will be of higher difficulty.

The home assignments will be released and due on the following dates:

 • HA1: released on October 19, submission deadline on October 29.
 • HA2: released on November 30, submission deadline on December 10.

Poslední úprava: Chytilová Julie, doc. PhDr., Ph.D. (24.08.2023)
Požadavky ke zkoušce -

Grades and exams

The final grade will consist of three parts. In total you can get 100 points.

 • Two assignments (5 points each, in total 10 points)
 • Midterm exam (30 points)
 • Final exam (60 points).

 

 Midterm exam: November 16th, 2023, 9:30-10:50am, , in rooms 109 (surname starting with K-Z) and 206 (surname starting with A-J).

There will be one midterm exam only. If you cannot attend the midterm exam you will be requested to provide confirmation that your health condition prevented you from attending it.

 

There will be four dates for the final exam:

 • December 21, 2023, 10:40am-12:20pm
 • January 11, 2024, 9:30-11:10am
 • January 18, 2024, 9:30-11:10am
 • February 15, 2024, 9:30-11:10am

 

Grading:

 • A: 90.1-100
 • B: 80.1-90
 • C: 70.1-80
 • D: 60.1-70
 • E: 50.1-60
 • F: 0-50
Poslední úprava: Chytilová Julie, doc. PhDr., Ph.D. (24.08.2023)
Vstupní požadavky -

When registering into SIS, please register to Lecture 2 (Thursday 11:00am-12:20pm) and to one of the available seminars (Monday 8:00-9:20am, or Thursday 8:00-9:20am, or Friday 8:00-9:20am).

Poslední úprava: Chytilová Julie, doc. PhDr., Ph.D. (21.09.2020)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK