PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Comparative Economics - JEM167
Anglický název: Comparative Economics
Zajišťuje: Institut ekonomických studií (23-IES)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2016
Semestr: letní
Body: 6
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: JEB103
Další informace: http://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=453
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc.
Vyučující: doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc.
Ing. Vilém Semerák, M.A., Ph.D.
Neslučitelnost : JEB103, JPM312
Záměnnost : JPM312
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc. (24.10.2019)
The aim of this course is to compare and contrast countries and regions on different stages of economic development and economic transition, using the new institutional approach. Technological development as the basic reason of economic growth and economic differences in developed countries is analyzed - using different approaches - in the broader economic and social framework, from inventions to innovations. Detailed information is on https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=453
Literatura -
Poslední úprava: doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc. (24.10.2019)

There are not any demanded textbooks for this course. Links to readings are from the Moodle page of this course.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc. (24.10.2019)

Grading:

  • written midterm exam (30%, more info in the 12th week below)
  • homeworks (40 %, related to required readings, about two pages are expected for each homework). 
  • During the oral final exam, we will discuss your essay, probably your homeworks and maybe other topics covered in this course. You will find dates for the oral final exam in the SIS till the end of April.

Grading scale:

91% - 100%: A

81%  - 90%  : B

71%  - 80%  : C

61% - 70%: D

51%  - 60%  : E

0%  - 50%  : F

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK