Principles of Microeconomics - JEM163
Anglický název: Principles of Microeconomics
Zajišťuje: Institut ekonomických studií (23-IES)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 8
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Zk [HT]
Počet míst: 92 / 50 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. Petr Janský, M.Sc., Ph.D.
Vyučující: Mgr. Evgeniya Dubinina
doc. Petr Janský, M.Sc., Ph.D.
Bc. Daniel Kolář, M.Sc.
Natalia Li, M.Sc.
PhDr. Miroslav Palanský, Ph.D.
Valeria Secchini
Sophio Togonidze
Třída: Courses not for incoming students
Neslučitelnost : JEB101, JPM322
Záměnnost : JEB101, JPM322
Je neslučitelnost pro: JPM322
Je záměnnost pro: JPM322
Ve slož. prerekvizitě: JEB022, JEB039, JEB053, JEB136
Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: SCHNELLEROVA (29.10.2019)
Please switch to the english version.
Literatura -
Poslední úprava: SCHNELLEROVA (29.10.2019)

Please switch to the english version.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: SCHNELLEROVA (29.10.2019)

Please switch to the english version.

Sylabus -
Poslední úprava: SCHNELLEROVA (29.10.2019)

Please switch to the english version.