PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Real Estate Investment - JEM137
Anglický název: Real Estate Investment
Zajišťuje: Institut ekonomických studií (23-IES)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 59 / neurčen (59)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Bc. Tomáš Jandík
PhDr. Pavel Streblov
Vyučující: Bc. Tomáš Jandík
PhDr. Pavel Streblov
Anotace -
Poslední úprava: Ing. Dagmar Schnellerová (24.10.2019)
Přejděte prosím na anglickou verzi.
Literatura -
Poslední úprava: Ing. Dagmar Schnellerová (24.10.2019)

Přejděte prosím na anglickou verzi.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Ing. Dagmar Schnellerová (24.10.2019)

Přejděte prosím na anglickou verzi.

Sylabus -
Poslední úprava: Ing. Dagmar Schnellerová (24.10.2019)

Přejděte prosím na anglickou verzi.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK