PředmětyPředměty(verze: 902)
Předmět, akademický rok 2021/2022
   Přihlásit přes CAS
Company Valuation - JEM132
Anglický název: Company Valuation
Zajišťuje: Institut ekonomických studií (23-IES)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 [hodiny/týden]
Počet míst: 185 / 185 (185)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://ies.fsv.cuni.cz/en/syllab/JEM132
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Jiří Novák, M.Sc., Ph.D.
Vyučující: Mgr. Anton Astakhov, BA
Mgr. Alina Cazachevici
Mgr. Tiep Luu Danh
Jiří Novák, M.Sc., Ph.D.
Fan Yang
Třída: Courses for incoming students
Anotace -
Poslední úprava: Jiří Novák, M.Sc., Ph.D. (24.09.2021)
Kurz seznamuje studenty s finanční analýzou a oceňováním podniku. Expozice začíná diskusí o koncepčních východiscích, které tvoří základ pro finanční analýzu a ocenění. Následně jsou studenti vedeni procesem konstrukce modelu oceňování diskontovaných peněžních toků. Diskutují se praktické úvahy a studenti se učí, jak aplikovat koncepční rámec v reálném prostředí. Nakonec studenti zavedou své znalosti do praxe, protože jsou požádáni, aby pomocí svého modelu ocenili existující společnost a interpretovali výsledky. Studenti čtyřletého i pátého ročníku jsou vítáni. Kurz je vhodný pro studenty, kteří si kladou za cíl absolvovat zkoušky CFA nebo se zúčastnit výzkumné výzvy CFA. Více informací na webu hlavního kurzu: http://ies.fsv.cuni.cz/cs/syllab/JEM132. Studentům doporučujeme, aby před zapsáním kurzu JEM132 Company Valuation absolvovali kurz JEM092 Asset Pricing.

Zoom:
https://cesnet.zoom.us/j/99908395290?pwd=Lzlvd0JqVmFxMnBjb1FTS3EzamYvdz09

Google Disk:
https://drive.google.com/drive/folders/1IfJgRp-Eri4Vn16Cz53B3z2eISNz1g3y?usp=sharing
Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Michaela Čuprová (07.06.2020)

Základní

Koller, T., Goedhart, M., Wessels D. (McKinsey) (2010). Valuation: Measuring and Managing the Value of Companies (John Wiley & Sons Inc., Hoboken, New Jersey).

Doporučená
Penman, S. H. (2007). Financial Statement Analysis and Security Valuation (McGraw-Hill, London).
Damadaran, A.(2001) The dark side of valuation (FT Press: Prentice Hall).
Lundholm, R., T. O'Keefe and G. A. Feltham (2001), "Reconciling Value Estimates from the Discounted Cash Flow Model and the Residual Income Model", Contemporary Accounting Research, Vol. 18, No. 2, pp. 311.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Jiří Novák, M.Sc., Ph.D. (23.09.2021)

Studenti odevzdají odpovědi na přípravu k přednáškám, domácí úkoly, udělají prezentaci a složí závěrečnou zkoušku. Váhy jednotlivých složek kurzu jsou následující:

 • příprava k přednáškám a bonus - celkem 34 bodů
 • domácí úkol 1 - 14 bodů
 • domácí úkol 2 - 20 bodů
 • prezentace projektu - 12 bodů
 • závěrečná zkouška - 20 bodů

Pro úspěšné absolvování předmětu musí studenti (i) složit poslední pokus o závěrečnou zkoušku a (ii) získat alespoň 50 bodů za všechny požadavky kurzu. Stupnice klasifikace je následující:

 • 90 bodů - A - výborně
 • 80 bodů - B - velmi dobré
 • 70 bodů - C - dobře
 • 60 bodů - D - dostatečný
 • 50 bodů - E - vyhovující
 • méně - F - neprospěl
Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Michaela Čuprová (07.06.2020)

Obsah:

1) Úvod - přehled kurzu, diskuse o literatuře, specifikace požadavků, rámec oceňování podniku

2) Oceňovací modely - primární expozice modelů oceňování kev: srovnatelné násobky, model diskontovaných dividend, model diskontovaných peněžních toků, model reziduálních výnosů

3) Finanční účetnictví - klíčové účetní vztahy používané při oceňování, princip časového rozlišení a cash flow, čistý přebytek

4) Účetní přepracování - přepracování číselných údajů, investovaný kapitál, čistý provozní zisk snížený o upravené daně, volný peněžní tok

5) Finanční analýza - konstrukce finančních ukazatelů, návratnost vlastního kapitálu, návratnost investovaného kapitálu, finanční páka a rozpětí, obrat aktiv, marže provozního zisku

6) Prognózování - hybné síly, predikce růstu, predikce ziskovosti

7) Náklady na dluh - vážené průměrné náklady na kapitál, finanční struktura, náklady na dluh

8) Náklady na kapitál - odhad CAPM, stanovení prémie za riziko akciového trhu, odhad beta, 3-faktorový model

9) Horizon - určující horizontový růst a ziskovost, pokračující hodnotu

10) Odhad hodnoty - diskontování, stanovení hodnoty na akcii, analýza citlivosti, doporučení buy-hold-sell

11) Kvalitativní analýza - makroekonomická analýza, Porterova analýza. SWOT analýza

12) Srovnatelné násobky - poměr mezi knihami a trhem, poměr výnosů k ceně, poměr ebita k podnikům

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK