PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Financial Econometrics I - JEM059
Anglický název: Financial Econometrics I
Český název: Financial Econometrics I
Zajišťuje: Institut ekonomických studií (23-IES)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / 80 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Lukáš Vácha, Ph.D.
doc. PhDr. Jozef Baruník, Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. Jozef Baruník, Ph.D.
PhDr. František Čech, Ph.D.
Mgr. Josef Kurka
Mgr. Lukáš Vácha, Ph.D.
Třída: Courses for incoming students
Anotace -
Poslední úprava: doc. PhDr. Jozef Baruník, Ph.D. (11.02.2022)
The objective of the course is to introduce advanced time series methods and high frequency financial econometrics. Students will be able to use the modern financial econometric tools after passing this course and will be prepared to continue in the Financial Econometrics II course.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. PhDr. Jozef Baruník, Ph.D. (11.02.2022)

There will be bi-weekly home assignments based on the methods covered by the lectures. The seminars will be used to presnet the homeworks, discuss the problems, etc.

 

Final grade consists of three parts: 

Assignments: 0 - 35%

Empirical Project: 0 - 25%

Final Exam: 0 - 40%

Grading (A-F) - in line with the Dean's decree 17/2018.   

Literatura -
Poslední úprava: doc. PhDr. Jozef Baruník, Ph.D. (11.02.2022)

J. Baruník and L. Vácha (2007-2019): Lecture Notes

Stan Hurn, Vance Martin, Peter Phillips and Jun Yu (2021): Financial Econometric Modelling

Walter Enders (2014): Applied Econometric Time Series, 4th edition, New Jersey: Wiley.

Peter J. Brockwell, Richard A. Davis (2016): Introduction to Time Series and Forecasting, Berlin: Springer nature.

Klaus Neusser (2016): Time Series Econometrics, Berlin: Springer nature.

George E. P. Box, Gwilym M. Jenkins, Gregory C. Reinse (2015): Time Series Analysis: Forecasting and Control, 5th edition, New Jersey: Wiley.

Ruey S. Tsay (2010): Analysis of Financial Time Series, 3rd edition, New Jersey: Wiley.

John Campbell - Andrew W. Lo - A. Craig MacKinlay (1997): The Econometrics of Financial Markets, Princeton: Princeton University Press.

James D. Hamilton (1994): Time Series Analysis, Princeton: Princeton University Press.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. PhDr. Jozef Baruník, Ph.D. (11.02.2022)

There will be bi-weekly home assignments based on the methods covered by the lectures. The seminars will be used to presnet the homeworks, discuss the problems, etc.

 

Final grade consists of three parts: 

Assignments: 0 - 35%

Empirical Project: 0 - 25%

Final Exam: 0 - 40%

Grading (A-F) - in line with the Dean's decree 17/2018. 

Sylabus -
Poslední úprava: doc. PhDr. Jozef Baruník, Ph.D. (11.02.2022)

Lectures/Seminars

 

Introduction to Financial Econometrics

Properties of Financial Time Series - Assets, Prices, Random Walk, Moving average Models.

Predictability of Asset Returns - Definitions, Testing Random Walk, Unit Root

Linear Models for Financial Time Series - AR, MA, Wold decomposition

Nonlinearities in Financial Data - Volatility, EWMA, (G)ARCH

Long memory in volatility - FIGARCH, Long memory Stochastic volatility models.

Persistence in Time Series: Extended Wold decompositions

High-frequency financial models - continuous-time processes

High-frequency financial models - Realized Measures

High-frequency financial models - HAR, Realized GARCH

High-frequency financial models - Asymmetry, Realized (semi) beta

Forecasting

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: doc. PhDr. Jozef Baruník, Ph.D. (11.02.2022)

There are no formal course requirements. However, knowledge up to the level of Statisics (JEB105) and Econometrics I (JEB109) courses is assumed and expected.

Požadavky k zápisu -
Poslední úprava: doc. PhDr. Jozef Baruník, Ph.D. (11.02.2022)

There are no formal course requirements. However, knowledge up to the level of Statisics (JEB105) and Econometrics I (JEB109) courses is assumed and expected.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK