PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
International Finance - JEM044
Anglický název: International Finance
Zajišťuje: Institut ekonomických studií (23-IES)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 6
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (75)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. Ing. Evžen Kočenda, M.A., Ph.D., DSc.
Neslučitelnost : JEM186
Záměnnost : JEM186
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK