PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Financial Markets Instruments II - JEM036
Anglický název: Financial Markets Instruments II
Zajišťuje: Institut ekonomických studií (23-IES)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2016
Semestr: letní
Body: 6
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: letní s.:2/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 97 / 97 (97)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. Ing. Oldřich Dědek, CSc.
Vyučující: prof. Ing. Oldřich Dědek, CSc.
Mgr. Petr Polák, M.Sc.
Mgr. Nikol Poláková
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Fixed Income Securites.pdf PhDr. František Čech, Ph.D.
stáhnout pptx01_EssentialsOfBondPricing.pptx prof. Ing. Oldřich Dědek, CSc.
stáhnout pptx02_AnalysisOfYieldCurve.pptx prof. Ing. Oldřich Dědek, CSc.
stáhnout pptx03_MeasuringInterestRateAndCreditRisk.pptx prof. Ing. Oldřich Dědek, CSc.
stáhnout pptx04_Mortgages.pptx prof. Ing. Oldřich Dědek, CSc.
stáhnout pptx05_MoneyMarketInstruments.pptx prof. Ing. Oldřich Dědek, CSc.
stáhnout Swaps.pdf PhDr. František Čech, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: prof. Ing. Oldřich Dědek, CSc. (13.02.2014)
Kurz Nástroje finančních trhů II navazuje ve stejném stylu na kurz Nástroje finančních trhů I. Jeho cílem je poskytnout základní až středněpokročilé poznatky v oblasti teoretických východisek a praktického fungování vybraných segmentů finančího trhu, jmenovitě pevně úročených instrumentů (obligace, repo operace, hypotéky), swapových obchodů a kreditních derivátů. Důraz je kladen na pochopení úlohy těchto instrumentů při řízení finančních rizik a při provádění spekulačních, zajišťovacích a arbitrážových obchodů.
Literatura -
Poslední úprava: Ing. Dagmar Schnellerová (25.10.2019)

Please switch to the english version.

Sylabus -
Poslední úprava: prof. Ing. Oldřich Dědek, CSc. (13.02.2014)

Část I: Cenné papíry s pevným úročením
1. Obligace: klasifikace obligací, férová cena konvenční obligace, čistá a plná cena, výnosové míry obligace (výnos do splatnosti, výnos za dobu držení, běžný výnos).
2. Analýza výnosové křivky: křivka nulových sazeb (metoda porcování obligace, Metoda syntetické bezkupónové obligace), křivka implikovaných forvardových sazeb, očekávané změny úrokových sazeb, křivka pari sazeb, oceňování obligací s pohyblivým kupónem, obligace indexovaná o inflaci (kritická inflace), teorie výnosové křivky.
3. Měření úrokového rizika: druhy rizik, durace a její vlastnosti (míra úrokového rizika, imunizační vlastnost), konvexnost.
4. Dohoda o prodeji a zpětném nákupu: klasické repo (právní versus ekonomický přístup k repu, terminologie, zálohování), užití repo operací (financování dlouhé pozice, pokrytí krátké pozice, posilování výnosů, zvyšování finanční páky, řízení likvidity).
5. Hypoteční půjčky a cenné papíry kryté hypotékou: klasická hypotéka (matematika hypotečních plateb), předsplátky (riziko prodloužení a zkrácení splácení), hypotéky upravené o inflaci (hypotéka s graduován splácením, hypotéka upravená o cenovou hladinu, dvousazbová hypotéka), hypotéka upravená o časový nesoulad (hypotéka s upravitelnou sazbou, hybridní hypotéka), cenné papíry kryté hypotékou (sekuritizace hypoték, průchozí cenné papíry, obligace jištěně hypotékou, porcované cenné papíry kryté hypotékou).
6. Cenné papíry peněžního trhu: konvence peněžního trhu, kótování na výnosové a diskontní bázi, nástroje peněžního trhu (depozitum peněžního trhu, obchodovatelný vkladový certifikát).

Část II: Swapy
7. Úrokový swap: mechanismus swapového kontraktu, podstupování a transformování úrokového rizika, zajišťování, arbitrážové obchody s pohledávkami a závazky, arbitráž s novými emisemi, uskladňování úrokového swapu, ohodnocování swapu.
8. Dohoda o budoucí úrokové sazbě (FRA): tržní konvence, zajišťování pomocí FRA, FRA stripy, cenové souvislosti s futuritními kontrakty, cenové souvislosti se swapy.
9. Měnový swap: příbuzné finanční instrumenty, řízení rizika pomocí měnového swapu, arbitráž s novými emisemi, uskladňování měnového swapu, ohodnocování.
10. Akciový swap: mechanismus swapového kontraktu, akciový swap s pevnou a pohyblivou jistinou, esoterické swapy, swapce.
11. Kreditní deriváty: kreditní swap (swap kreditního selhání, swap veškerého výnosu), úloha SPV při strukturování swapu, kreditní opce (kreditní úrovňová a spreadová opce), kreditní forward, kreditní obligace (CLN).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK