PředmětyPředměty(verze: 809)
Předmět, akademický rok 2016/2017
   Přihlásit přes CAS
Corporate Finance - JEM034
Anglický název: Corporate Finance
Zajišťuje: Institut ekonomických studií (23-IES)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2016 do 2016
Semestr: zimní
Body: 6
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (999)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. Ing. Oldřich Dědek, CSc.
Vyučující: prof. Ing. Oldřich Dědek, CSc.
Záměnnost : JEM187, JEM188, JEM189
Je neslučitelnost pro: JEM187, JEM188, JEM189
Je záměnnost pro: JEM189, JEM187, JEM188
Soubory Komentář
stáhnout Corporate Finance (Syllabus).pdf
stáhnout ES#1 setup.pdf
stáhnout ES#1 suggested solutions.pdf
stáhnout ES#2 setup.pdf
stáhnout ES#2 suggested solutions.pdf
stáhnout ES#3 setup.pdf
stáhnout ES#3 suggested solutions.pdf
stáhnout ES#4 setup.pdf
stáhnout ES#4 suggested solutions.pdf
stáhnout ES#5 setup.pdf We'll keep solving problems on valuing options during the next ES.
stáhnout ES#5 suggested solutions.pdf
stáhnout ES#6 setup.pdf Please, pay attention at the computation of option delta in the part (d) of problem 3. We'll briefly refer to it in the beginning of the next ES.
stáhnout ES#6 suggested solutions.pdf
stáhnout ES#7 setup.pdf
stáhnout ES#7 suggested solutions.pdf
stáhnout HW#1 setup.pdf
stáhnout HW#1 suggested solutions.pdf
stáhnout HW#2 setup.pdf
stáhnout HW#2 suggested solutions.pdf
stáhnout HW#3 setup.pdf
stáhnout HW#3 suggested solutions.pdf
stáhnout HW#4 setup.pdf
stáhnout HW#4 suggested solutions.pdf
stáhnout HW#5 setup.pdf
stáhnout HW#5 suggested solutions.pdf
stáhnout HW#6 setup.pdf
stáhnout HW#6 suggested solutions.pdf
stáhnout HW#7 setup.pdf
stáhnout Chapter 10, Pharma R&D case suggested solution.xls
stáhnout Chapter 22, Real options examples suggested solutions.xls
stáhnout Chapter 4, Reeby Sports mini-case suggested solution.xls
stáhnout Lecture1.pdf
stáhnout Lecture2.pdf
stáhnout Lecture3.pdf
stáhnout Lecture4.pdf Chapters 7 and 8 only. Chapter 9 will be reviewed and completed next time.
stáhnout Lecture5.pdf
stáhnout Lecture6.pdf
stáhnout Lecture7.pdf
stáhnout Midterm Review.pdf
stáhnout Midterm setup.pdf
stáhnout Midterm suggested solutions.pdf
stáhnout Principles of Corporate Finance (10th Edition).pdf
Anotace - angličtina
Poslední úprava: Olga Bychkova, M.A. (20.09.2017)

The course provides students with the principles of corporate finance and their practical applications. It covers deeper insight into valuation of bonds and stocks, decision-making within corporations, theory of capital structure and management, and related topics of
payout and debt policies. In addition, the course covers basics of pricing derivative securities and managing risk.
Literatura - angličtina
Poslední úprava: Olga Bychkova, M.A. (20.09.2017)

The main textbook for this course is: Brealey, R. A., Myers, S. C., & Allen, F. (2011) Principles of corporate finance - 10th edition. McGraw-Hill Education.

Metody výuky - angličtina
Poslední úprava: Olga Bychkova, M.A. (20.09.2017)

Problem sets (home assignments distributed each week except for midterm and final exam weeks, due one week later)

Midterm exam

Final exam

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Olga Bychkova, M.A. (14.11.2017)

Main Topics Covered

1. Review of key finance concepts: present value, valuation of bonds and stocks, investment criteria (chapters 2-5).

2. Making investment decisions and project analysis (chapters 6 and 10).

3. Risk, return, and the cost of capital: CAPM and APT (chapters 7-9).

4. Introduction to derivative securities: options (chapter 20).

5. Option pricing in the multi-period binomial model (chapters 21-22).

6. Managing risk: forwards and futures (chapter 26).

7. Corporate financing and how corporations issue securities (chapters 14-15).

8. Payout and debt policies (Modigliani and Miller propositions) and corporate borrowing (chapters 16-18).

9. Financial analysis, planning, and working capital management (chapters 28-30).

10. Mergers (chapter 31).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK