Monetary Economics - JEM027
Anglický název: Monetary Economics
Zajišťuje: Institut ekonomických studií (23-IES)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Zk [HT]
Počet míst: 50 / 50 (85)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. Mgr. Tomáš Holub, Ph.D.
Vyučující: doc. Mgr. Tomáš Holub, Ph.D.
Mgr. Vojtěch Molnár
Mgr. Josef Simpartl
Třída: Courses for incoming students
Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: doc. Mgr. Tomáš Holub, Ph.D. (26.09.2023)
Cílem tohoto kurzu je poskytnout posluchačům orientaci v moderní monetární ekonomii. Úvodní část je věnována významu peněz v ekonomice, fungování moderního měnového systému (a jeho navrhovaným alternativám), nástrojům měnové politiky ve standardních dobách i na nulové dolní hranici úrokových sazeb a transmisi měnové politiky. Druhá část kurzu je zaměřena na optimální institucionální uspořádání a režim měnové politiky, včetně jejího vztahu s makroobezřetnostní politikou.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: doc. Mgr. Tomáš Holub, Ph.D. (26.09.2023)

Kurz dává základní orientaci v monetární ekonomii na pokročilé úrovni. Semináře se zaměřují mj. na možné modifikace ve fungování moderního měnového systému.

Literatura -
Poslední úprava: doc. Mgr. Tomáš Holub, Ph.D. (26.09.2023)

Walsh, C. E.: Monetary Theory and Policy, Cambridge: MIT Press, 1998.

Adrian, T. Laxton, D. and M. Obstfeld: "Advancing the Frontiers of Monetary Policy," IMF, 2018.

detailní seznam článků je uveden v programu kurzu na daný rok

 

Metody výuky -
Poslední úprava: doc. Mgr. Tomáš Holub, Ph.D. (26.09.2023)

přednáška + seminář (vč. týmové seminární prezentace)

plně prezenční forma výuky v roce 2023/2024 

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. Mgr. Tomáš Holub, Ph.D. (27.11.2023)

1) Domácí úkoly: 7 úkolů, celkově maximálně 20 bodů

2) Týmová seminární prezentace a esej: maximálně 30 bodů

3) Závěrečná zkouška: maximálně 50 bodů (předběžné termíny písemné zkoušky: 8. ledna a 22. ledna 2024) 

systém známkování: standardní pro FSV UK, tj. 

90,1 % a více       =>          A

80,1-90 %             =>          B

70,1-80 %             =>          C

60,1-70 %             =>          D

50,1-60 %             =>          E

0-50 %                =>          F

Sylabus -
Poslední úprava: doc. Mgr. Tomáš Holub, Ph.D. (01.12.2023)

2.10. The role of money (T. Holub) Money as the medium of exchange - random matching model (J. Simpartl)
9.10. The nature modern monetary system (T. Holub) Elastic money and its creation by banks (J. Simpartl; HW1)
16.10. MP instruments in normal times, IR rules (T. Holub) Taylor principle and the Great Moderation debate (V. Molnár; HW2)
23.10. MP transmission mechanisms, traditional vs. credit channel (T. Holub) MP transmission in a general equilibrium model (guest lecture by J. Vlček; HW3)
30.10. Unconventional monetary policy instruments (T. Holub) Exchange rate as an UMP instrument (T. Holub; HW4)
6.11. Dynamic inconsistency and CB independence (T. Holub) Measuring CB independence and transparency (V. Molnár; HW5)
13.11. Seigniorage and fiscal dominance (T. Holub) Seminar projects 1 (student presentations)
20.11. Inflation targeting in comparison to other strategies (T. Holub) Seminar projects 2 (student presentations)
27.11. Price level targeting , Fed's strategy review (AIT) (V. Molnár) Seminar projects 3 (student presentations)
4.12. ECB's reviewed strategy (T. Holub) Post-Covid inflation spike (T. Holub) 
11.12. MP under uncertainty (T. Holub) Practical ways of dealing with uncertainty (T. Holub; HW6)
18.12. MP, asset prices and financial stability (T. Holub) Understanding and modeling financial imperfections (J. Simpartl; HW7)

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: doc. Mgr. Tomáš Holub, Ph.D. (26.09.2023)

nejsou zvláštní vstupní požadavky