PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2021/2022
   Přihlásit přes CAS
Monetary Economics - JEM027
Anglický název: Monetary Economics
Zajišťuje: Institut ekonomických studií (23-IES)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2021 do 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Zk [HT]
Počet míst: 50 / 50 (85)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_MWRhZGUyNDItNWFhZS00MzFiLTg3OWEtZWJkODM5ZGU0ZWUx%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522e09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a2%2522%252c
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. Mgr. Tomáš Holub, Ph.D.
Vyučující: doc. Mgr. Tomáš Holub, Ph.D.
Martin Kábrt, M.Sc.
Mgr. Vojtěch Molnár
Třída: Courses for incoming students
Anotace -
Poslední úprava: doc. Mgr. Tomáš Holub, Ph.D. (10.09.2021)
The goal of this course is to achieve understanding of modern monetary economics.
The introductory part is devoted to the role of money in the economy, the nature of modern monetary system (and its alternatives proposed in the literature), monetary policy instruments in normal times as well as at the ZLB, and to the monetary policy transmission mechanism (with a focus on the credit channel). The following block of lectures is devoted to the optimal institutional and regime design of monetary policy, including nexus between monetary policy and financial stability.Cíl předmětu -
Poslední úprava: doc. Mgr. Tomáš Holub, Ph.D. (10.09.2021)

Kurz dává základní orientaci v monetární ekonomii na pokročilé úrovni.

Literatura -
Poslední úprava: doc. Mgr. Tomáš Holub, Ph.D. (10.09.2021)

Walsh, C. E.: Monetary Theory and Policy, Cambridge: MIT Press, 1998.

Adrian, T. Laxton, D. and M. Obstfeld: "Advancing the Frontiers of Monetary Policy," IMF, 2018.

detailní seznam článků je uveden v programu kurzu na daný rok

 

Metody výuky -
Poslední úprava: doc. Mgr. Tomáš Holub, Ph.D. (22.09.2022)

přednáška + seminář (vč. týmové seminární práce)

prezenční forma výuky v roce 2022/2023 (pokud nebude z epidemických důvodů rozhodnuto jinak) 

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. Mgr. Tomáš Holub, Ph.D. (13.12.2022)

1) Domácí úkoly: 7 úkolů, celkově maximálně 20 bodů

2) Týmová seminární práce včetně její prezentace: maximálně 30 bodů

3) Závěrečná zkouška: maximálně 50 bodů (písemná zkouška 9.1. resp. 23.1.)

systém známkování:

90,1 % a více       =>          A

80,1-90 %             =>          B

70,1-80 %             =>          C

60,1-70 %             =>          D

50,1-60 %             =>          E

0-50 %                =>          F

Sylabus -
Poslední úprava: doc. Mgr. Tomáš Holub, Ph.D. (22.09.2022)

4.10. The role of money (T. Holub) Money as the medium of exchange - random matching model (M. Kábrt)
11.10. The nature modern monetary system (T. Holub) Elastic money and its creation by banks (V. Molnár; HW1)
18.10. MP instruments in normal times, IR rules (T. Holub) Taylor priciple and the Great Moderation debate (T. Holub; HW2)
25.10. MP transmission mechanisms, traditional vs. credit channel (T. Holub) MP transmission in a general equilibrium model (J. Vlček - guest; HW3)
1.11. Unconventional monetary policy instruments (T. Holub) Exchange rate as an UMP instrument (T. Holub; HW4)
8.11. Dynamic inconsistency and CB independence (T. Holub) Measuring CB independence and transparency (M. Kábrt; HW5)
15.11. Seigniorage and fiscal dominance (T. Holub) pre-presentation consultations (optional)
22.11. Inflation targeting in comparison to other strategies (T. Holub) Seminar projects 1 student presentations 
29.11. Price level targeting, Fed's strategy review (AIT) (V. Molnár) Seminar projects 2 student presentations 
6.12. ECB's reviewed strategy (M. Kábrt) Seminar projects 3 student presentations 
13.12. MP under uncertainty (T. Holub) Practical ways of dealing with uncertainty (T. Holub; HW6)
20.12. MP, asset prices and financial stability (T. Holub) Understanding and modeling financial imperfections (V. Molnár; HW7)

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: doc. Mgr. Tomáš Holub, Ph.D. (26.09.2019)

nejsou zvláštní vstupní požadavky

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK