PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Monetary Economics - JEM027
Anglický název: Monetary Economics
Zajišťuje: Institut ekonomických studií (23-IES)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2014
Semestr: zimní
Body: 6
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 97 / 97 (85)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://ies.fsv.cuni.cz/index.php?module=kernel&action=user&id_user=28&lng=en_GB
http://ies.fsv.cuni.cz/index.php?module=kernel&action=user&id_user=56&lng=en_GB
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. Mgr. Tomáš Holub, Ph.D.
Vyučující: doc. Mgr. Tomáš Holub, Ph.D.
Ing. Michal Kuchta
Mahir Suleymanov, M.Pol.Sc., M.Soc.Sc.
Anotace -
Poslední úprava: doc. Mgr. Tomáš Holub, Ph.D. (26.09.2019)
Cílem tohoto kurzu je poskytnout posluchačům orientaci v moderní monetární ekonomii. Úvodní část je věnována významu peněz v ekonomice, fungování moderního měnového systému (a jeho navrhovaným alternativám), nástrojům měnové politiky ve standardních dobách i na nulové dolní hranici úrokových sazeb a transmisi měnové politiky (s důrazem na úvěrový kanál). Druhá část kurzu je zaměřena na optimální institucionální uspořádání a režim měnové politiky, včetně jejího vztahu s makroobezřetnostní politikou.

Cíl předmětu -
Poslední úprava: doc. Mgr. Tomáš Holub, Ph.D. (26.09.2019)

Kurz dává základní orientaci v monetární ekonomii na pokročilé úrovni.

Literatura -
Poslední úprava: doc. Mgr. Tomáš Holub, Ph.D. (26.09.2019)

Walsh, C. E.: Monetary Theory and Policy, Cambridge, Massachusetts, MIT Press, 1998.

Adrian, T. Laxton, D. and M. Obstfeld: "Advancing the Frontiers of Monetary Policy," IMF, 2018.

články v časopisech: viz detailní program kurzu 

Metody výuky -
Poslední úprava: doc. Mgr. Tomáš Holub, Ph.D. (26.09.2019)

přednáška + seminář (vč. týmové seminární práce)

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Ing. Dagmar Schnellerová (18.11.2019)

body získané na semináři (max 34): týmová seminární práce (max 26 bodů) a 4 malé úkoly ve druhé části kurzu (max 8 bodů)
písemná zkouška (max 66 bodů)
systém známkování:

91 % a více       =>          A

81-90 %             =>          B

71-80 %             =>          C

61-70 %             =>          D

51-60 %             =>          E

0-50 %                =>          F

Sylabus -
Poslední úprava: Ing. Dagmar Schnellerová (18.11.2019)

The role of money; Seminar: Money as the medium of exchange - random matching model 
The nature modern monetary system; Seminar: Elastic money and its creation by banks
MP instruments in normal times, interest rate rules; Seminar: ECB's 2-pillar strategy
MP instruments during the crisis; Seminar: project presentations 1
A suite of models for monetary policy; Seminar: project presentations 2
Financial cycle, financial imperfections and monetary transmission; Seminar: project presentations 3
Dynamic inconsistency and CB independence; 2nd Lecture: Seigniorage and fiscal dominance
IT in comparison to other strategies; Seminar: Empirical performance of inflation targeting
MP under uncertainty; Seminar: Practical ways of dealing with uncertainty
MP, asset prices and financial stability; Seminar Understanding and modeling financial imperfections

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: doc. Mgr. Tomáš Holub, Ph.D. (26.09.2019)

nejsou zvláštní vstupní požadavky

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK