PředmětyPředměty(verze: 821)
Předmět, akademický rok 2016/2017
   Přihlásit přes CAS
Monetary Economics - JEM027
Anglický název: Monetary Economics
Zajišťuje: Institut ekonomických studií (23-IES)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2014
Semestr: zimní
Body: 6
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 85 / 85 (85)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://ies.fsv.cuni.cz/index.php?module=kernel&action=user&id_user=28&lng=en_GB
http://ies.fsv.cuni.cz/index.php?module=kernel&action=user&id_user=56&lng=en_GB
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. Mgr. Tomáš Holub, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Pavla Břízová
PhDr. Jan Hájek
doc. Mgr. Tomáš Holub, Ph.D.
PhDr. Simona Malovaná
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout S03_Taylor_principle_and_great_moderation_2017.pdf S03_Taylor_principle_and_great_moderation_2017 PhDr. Jan Hájek
stáhnout S04_Monetary_transmission_2017.pdf S04_Monetary_transmission_2017 PhDr. Jan Hájek
Anotace -
Poslední úprava: doc. Mgr. Tomáš Holub, Ph.D. (17.09.2014)

Cílem tohoto kurzu je poskytnout posluchačům orientaci v moderní monetární ekonomii. Úvodní část je věnována významu peněz v ekonomice a poptávce po penězích, nabídce peněz, implementaci měnové politiky ve standardních dobách a transmisi měnové politiky. Další část kurzu se zabývá moderními tématy monetární ekonomie, zejména DSGE modely, implementací měnové politiky během krize a otázkou nulové dolní meze úrokových sazeb. Následující blok přednášek je zaměřen na optimální institucionální uspořádání a režim měnové politiky. Na závěr jsou diskutovány otázky spojené s nedokonalostí finančních trhů a vztahem finančního a makroekonomického vývoje.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: doc. Mgr. Tomáš Holub, Ph.D. (04.10.2010)

Kurz dává základní orientaci v monetární ekonomii na pokročilé úrovni.

Literatura -
Poslední úprava: doc. Mgr. Tomáš Holub, Ph.D. (28.09.2016)

Walsh, C. E.: Monetary Theory and Policy, Cambridge, Massachusetts, MIT Press, 1998.

články v časopisech: viz detailní program kurzu 

Metody výuky -
Poslední úprava: doc. Mgr. Tomáš Holub, Ph.D. (04.10.2010)

přednáška + seminář

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. Mgr. Tomáš Holub, Ph.D. (18.09.2017)

body získané na semináři (max 40): týmová seminární práce (prezentace 13. listopadu, max 25 bodů) a 5 malých úkolů ve druhé části kurzu (max 15 bodů)

 

písemná zkouška + ústní zkouška v případě potřeby  (max 60 bodů)

 

požadavek pro absolvování kurzu: minimálně 55 bodů

Sylabus -
Poslední úprava: doc. Mgr. Tomáš Holub, Ph.D. (18.09.2017)

2.10. The role of money
9.10. The nature modern monetary system (vs. the old view) 
16.10. MP instruments in normal times, interest rate rules
23.10. MP transmission with interest rate instrument
30.10. DSGE models
6.11. MP instruments during the crisis
13.11. Seminar projects' day
20.11. Seigniorage and fiscal dominance
27.11. Dynamic inconsistency and CB independence
4.12. IT in comparison to other strategies
11.12. MP under uncertainty
18.12. MP, asset prices and financial stability
Vstupní požadavky -
Poslední úprava: doc. Mgr. Tomáš Holub, Ph.D. (04.10.2010)

nejsou zvláštní vstupní požadavky

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK