PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2016/2017
   Přihlásit přes CAS
Ethics and Economics - JEM020
Anglický název: Ethics and Economics
Zajišťuje: Institut ekonomických studií (23-IES)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
Body: 6
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 97 / 97 (97)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=3695
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc.
Vyučující: doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc.
Anotace -
Poslední úprava: doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc. (01.03.2017)

This course is interdisciplinary: topics on the border of economics and finance, ethics, methodology and philosophy of economics are covered here. By the end of this course students will be able to discuss ethical questions linked with economics and finance. There are no required prerequisites for this course, but solid background in economics is necessary to enjoy it. Detailed information is on http://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=3695
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK