PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Advanced Financial Econometrics I - JED412
Anglický název: Advanced Financial Econometrics I
Zajišťuje: Institut ekonomických studií (23-IES)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 27 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je určen pouze pro doktorandy
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Jozef Baruník, Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. Jozef Baruník, Ph.D.
Mgr. Lukáš Vácha, Ph.D.
Patří mezi: Economics and Finance DK_EFA
Economics and Finance DP_EFA
Ekonomie a finance DK_EF
Ekonomie a finance DP_EF
Anotace -
Poslední úprava: doc. PhDr. Jozef Baruník, Ph.D. (18.09.2023)
The seminar focuses on the research of doctoral students in finance, econometrics and advanced methods in economics and finance.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. PhDr. Jozef Baruník, Ph.D. (18.09.2023)

Grading - in line with the Dean's decree 17/2018. 

Students are expected to attend the seminars, actively participate in discussions, present their own research papers, present studied literature.

Literatura -
Poslední úprava: doc. PhDr. Jozef Baruník, Ph.D. (18.09.2023)

1/ Research papers produced by students

2/ Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A. (2016). Deep learning. MIT press.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. PhDr. Jozef Baruník, Ph.D. (18.09.2023)
Students are expected to attend the seminars, actively participate in discussions, present their own research papers, present studied literature.
Vstupní požadavky -
Poslední úprava: doc. PhDr. Jozef Baruník, Ph.D. (18.09.2023)
There are no formal course requirements.
Požadavky k zápisu -
Poslední úprava: doc. PhDr. Jozef Baruník, Ph.D. (18.09.2023)
There are no formal course requirements.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK