Summer Semester 2012/2013 Alternative Approaches to Economic Modeling - JED108
Anglický název: Summer Semester 2012/2013 Alternative Approaches to Economic Modeling
Zajišťuje: Institut ekonomických studií (23-IES)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2012 do 2012
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc.
prof. RNDr. Jiří Hlaváček, CSc.
Vyučující: doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc.
prof. RNDr. Jiří Hlaváček, CSc.
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka