PředmětyPředměty(verze: 908)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Introductory Banking - JEB153
Anglický název: Introductory Banking
Zajišťuje: Institut ekonomických studií (23-IES)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2, Zk [HT]
Počet míst: 185 / 185 (185)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ano / 100
Kompetence: entrepreneurship
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Magda Pečená, Ph.D.
Vyučující: Ing. Jana Juhászová
Mgr. Magda Pečená, Ph.D.
prof. PhDr. Petr Teplý, Ph.D.
Třída: Courses for incoming students
Neslučitelnost : JEB126
Je neslučitelnost pro: JEB126
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Magda Pečená, Ph.D. (11.02.2022)
Předmět Introductory Banking (Úvod do bankovnictví) poskytuje studentům přehled bankovnictví a popis základních makroekonomických, mikroekonomických a politických aspektů bankovnictví a finančních trhů, pomáhá studentům chápat základní finanční výkazy bank a jejich propojení a interakci s výkazy nefinančních společností, dále přináší analýzu finančních institucí, především bank, jejich business modelů a věnuje se analýze hlavních rizik (kreditního, úrokového rizika bankovní knihy, tržního, operačního, rizika likvidity a dalších nefinančních rizik). Kurz také představuje základní metody řízení rizik, řízení aktiv a pasiv, řízení kapitálu a samozřejmě je diskutován i regulatorní rámec. V rámci kurzu jsou také prezentovány jednotlivé metody měření/kvantifikace rizik.

Přednášky a semináře se konají každý čtvrtek v semestru, a to od 11:00 hod přednáška a od 12:30 seminář.

Během semestru dostávají studenti také 2-3 kratší články k přečtení, témata těchto článků doplňují přednášky a semináře.

Letní semestr 2022 bude probíhat hybridně (dle informací k 11/2021), prezenčně v přednáškové místnosti i online pomocí platformy ZOOM, všechny přednášky i semináře jsou také nahrávány, aby byly k dispozici všem, kdo nemají čas se hodin účastnit. Odkaz na první hodinu je: https://cesnet.zoom.us/j/98817384424 (také k dispozici v Moodle).

Všechny informace ke kurzu (prezentace, odkazy na jednotlivé hodiny, hodnocení, články k přečetní) budou v Moodle https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=12936

Kurz je vyučován anglicky.
Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Magda Pečená, Ph.D. (22.11.2021)

Povinná literatura (vybrané kapitoly):
1) Mejstřík, M., Pečená, M., Teplý, P. (2014). Banking in theory and practice. Prague: Karolinum Press
2) Mishkin, F S. (2010). The Economics of Money, Banking & Financial markets. Boston: Addison-Wesley

4 články k přečetní, zadány v průběhu semestru

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Mgr. Magda Pečená, Ph.D. (22.11.2021)

Výsledná známka je tvořena dvěma částmi, celkem je možné dosáhnout 100 bodů.

1) Polosemestrální písemný test (40 bodů)

2) Závěrečný test (60 bodů)

Dále je možné získat tzv. activity points (max 5 bodů), které mohou nahradit nedostatečné body z testů.

Polosemestrální test se píše pouze v jednom termínu. Pokud se student nemůže účastnit ze zdravotních důvodů, předloží potvrzení od doktora.

Body   Hodnocení
91 – 100 pts   A
81 –  90 pts   B
71 –  80 pts   C
61 –  70 pts   D
51 –  60 pts   E
  0 –  50 pts   F
Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Magda Pečená, Ph.D. (22.11.2021)

Předmět Introductory Banking (Úvod do bankovnictví) je nabízen pouze v anglickém jazyce, proto i sylabus je jen v Aj. 

All course documents and links to on-line sessions will be available in Moodle - please self-enroll yourself: Kurz: Introductory Banking 2022 (cuni.cz)

For those who are not able to attend in-person lectures and tutorials, Zoom links - separate for each week - Kurz: Introductory Banking 2022 (cuni.cz)

Předběžný rozvrh témat v semestru:

1. Introduction and Basic Principles of Banking, overview of the banking industry, in the Czech Republic and worldwide

2. Basics (and recapitulation) of financial mathematics relevant for the course (NPV calculation, annuity calculation, valuation of financial instruments)

3. Financial statement analysis - interaction of bank´s financial statements and corporate financial statements

4. Basic banking operations, bank performance evaluation

5. Asset Liabilities Management and Basics of Risk Management

6. Credit Risk : Measurement and management, IFRS 9 provisioning

7. Market Risk : Measurement and management: Interest rate risk, Interest rate risk in the banking book, FX risk, equity risk, risk management techniques (GAP analysis, duration, VaR) 

8. Operational Risk

9. Capital Regulation of Banks, capital management

10. Liquidity Risk: Measurement and management, Liquidity Regulation (Basel III, LCR, NSFR)

11. Central Banking and Interbank Market Operations

12. FinTech and current trends in banking 

Also a guest lecture may be included during the semester.

Vstupní požadavky - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Magda Pečená, Ph.D. (22.11.2021)

There are no specific prerequisites for the course. However, knowledge of basic mathematical operations (e.g. discounting, NPV calculation) and principal understanding of basic financial statements (balace sheet, P/L, cashflow statement) are assumed.

Požadavky k zápisu - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Magda Pečená, Ph.D. (22.11.2021)

No specific, the student must meet all official requirements (enrole in SIS) and enrole in Moodle Kurz: Introductory Banking 2022 (cuni.cz).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK