PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Bayesian Data Analysis - JEB148
Anglický název: Bayesian Data Analysis
Český název: Bayesian Data Analysis
Zajišťuje: Institut ekonomických studií (23-IES)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Tomáš Křehlík, Ph.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Tomáš Křehlík, Ph.D. (07.10.2018)
In the course, the students will be introduced to basics as well as more advanced topics in bayesian data analysis. The course will closely follow Bayesian Data Analysis by A. Gelman.

As a prerequisite, the students should be familiar with basic concepts of Statistics and Mathetmatical Analysis. Course will look into several empirical topics and basic familiarity with R or Python is expected, too.
Požadavky ke zkoušce - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Tomáš Křehlík, Ph.D. (07.10.2018)

Students will be expected to submit 4 exercise sets during the semester. The second requirement is a written final test at the end of the semester.

Proportionally, the exercise sets will account for 50% and the test for another 50% of the grade.

The grades will follow standard grading scheme based on these awarded points.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK