PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Economic History - JEB133
Anglický název: Economic History
Český název: Economic History
Zajišťuje: Institut ekonomických studií (23-IES)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1, Zk [HT]
Počet míst: 185 / 80 (80)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Mgr. Ing. Antonie Doležalová, Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. Mgr. Ing. Antonie Doležalová, Ph.D.
Sandra Kumorowski
Bc. Markéta Malá, M.Sc.
Třída: Courses for incoming students
Neslučitelnost : JPB332
Je neslučitelnost pro: JPB332
Je prerekvizitou pro: JEB143
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. (15.02.2020)
The economic history as a field combining economics and history leads students to in-debt and better understanding of individual economic processes in connection with the political and social development of society. The course offers the modern method of global economic history - comparing the economic development throughout the 20th century across different cultural and geopolitical areas, in which various models of growth broke through and the everchanging global economic conditions had different effects. Economic proccesses in the national and transnational scope will be incorporated into lectures as well as some of the subdisciplines of economic history: the history of commerce, the history of industry and agriculture, the history of money and banking, the history of transport, the history of labour and the history of science, business history, social history and the historical demography. The seminar will introduce students to traditional and modern methods of economic history on the one hand and with classical and latest economic history texts on the other.
Deskriptory -
Poslední úprava: doc. PhDr. Mgr. Ing. Antonie Doležalová, Ph.D. (18.04.2023)

Schedule of Classes

Lectures

1.  02/17. Introduction

2.  24/02 Historiography and Methodology of EconHist

3.  03/03  Challenges for EconHist Today

4.  03/10  The Industrial Revolution and the Great Divergence

5.  03/17  Economic concesquences of the First World War and the Russian Revolution 

6.  03/24  Data Analysis in EconHist (B.Hladká)

7.  03/31  The Second World War and the Division of the World

8.  04/07  Good Friday

9.  04/14  EconHist and Social Sciences: History of Art Market  online (S.Kumorowski)

10. 04/21  Ten Centuries of Czech History online (A.Doležalová, S.Kumorowski)

11. 04/28  MTE feedback online (M.Malá)

12. 05/05 Behind the Iron Curtain 1: A Short History of Capitalism

13. 05/12 Behind the Iron Curtain 2: A Short History of Socialism

Seminars

1.  02/17 Introduction, Final Essay Assignment 1&2&3&4

2.  24/02  Methodology of EconHist.     1&3

3.  03/03  Methodology of EconHist.     2&4

4.  03/10  Data collection in EconHist.    1&3

5.  03/17 Data collection in EconHist.      2&4

6.  03/24  Data Analysis in EconHist.       1&3. (B.Hladká)

7.  03/31  Data Analysis in EconHist.       2&4  (B.Hladká) 

8.  04/07  Good Friday

9.  04/14  The Art of the Literature Review      1&3  online (S.Kumorowski)

10. 04/21  The Art of the Literature Review      2&4. online (S.Kumorowski)

11. 04/28  MTE feedback   online (M.Malá) 

12. 05/05   Students essays’ discussion.     1&3

13. 05/12   Students essays’ discussion.     2&4

Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. (15.02.2020)

ALLEN, Robert C.. Global Economic History: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press 2011. 170 s. ISBN 978-0-19-959665-2 

BEREND, Ivan T.. An Economic History of Twentieth-Century Europe. Cambridge: Cambridge University Press, 2006. 356pp. ISBN 13-978-0-521

BEREND, Ivan T.. An Economic History of Nineteenth-Century Europe. Cambridge: Cambridge University Press, 2013. 521pp. ISBN 978-1-107-68999-2

BOLDIZZONI, Francesco, HUDSON, Patricia (eds). Routledge Handbook of Global Economic History.  Rutledge 2016

 

PERSSON, Karl G., An Economic History of Europe. Cambridge: Cambridge University Press, 2010. 253pp. ISBN 978-0-521-54940-0

CAMERON, R., A Concise Economic History of the World… Oxford University Press 1989, 437pp.

 

NORTH, D. C.. Understanding the Process of Economic Change. Princeton University Press, 2010. 208 s. ISBN: 978-0-69-114595-2

TEICHOVA, Alice - MATIS, Herbert (eds.). Nation, State and the Economy in History. Cambridge: Cambridge University Press, 2011. 450 s.  ISBN 978-0-521-28313-7.

.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. PhDr. Mgr. Ing. Antonie Doležalová, Ph.D. (12.05.2023)

Hodnoení:

A…...100-91 

B…... 90-81

C…... 80-71

D…... 70-61

E….... 60-51

F… .....50 - 0

 

Celkový počet bodů zavisí na:

1) Aktivitní účast na diskusi během seminářů, znalost povinné literatury do každého semináře  (30 bodů max, 6 bod/týden, 5 týdnů hodnoceno))

2) Mid-term esej (3600znaků, 10 bodů,  deadline 04/14/23;pro hodnocení musí být odesláno včas)

3) Závěrečný esej  (18 000 znaků max, 60 bodů max., deadline: 06/30/23; 1bod dolů za každý  den zpoždění)

 

Minimální počet bodů vyžadovaný pro splnění předmětu: 51:

15 bodů za aktivní účast

5 body  zamid-term esej

31 bodů za závěrečnou esej

 

Eseje budou hodnoceny za splnění následujících podmínek:

A (60- 51)  velmi dobře napsaný, dobře strukturovaný a dobře zaměřený text, široký záběr literatury a zdrojů, plné porozumění problému, schopnost formulovat vlastní myšlenky a analyzovat problém, kritické myšlení

B (50-41)  jasný styl psaní, dobře strukturovaný a dobře zaměřený text, zahrnuta veškerá povinná literatura a zdroje, dobré porozumění problému, využití kritického myšlení

C (40-31)  popisný styl psaní, soudržná struktura a zaměření textu, minimální relevantní literatura, částečné porozumění problému, využití kritického myšlení v některých oblastech

D (30-21)  slabý popisný styl psaní, logická struktura a zaměření textu, nerelevantní literatura, obecné znalosti a slabé kritické myšlení 

E  (20-11)  částečně zmatený styl, slabě strukturovaný i zaměřený text, demonstrace určitých znalostí nedostatečně odkázaných na literaturu, nejasné pasáže, kritické myšlení chybí

F  (10-0)   špatně a nejasně napsaný, nízká úroveň znalostí, nepochopení problému

 

Povinná účast na seminářích: 5/6

Sylabus -
Poslední úprava: doc. PhDr. Mgr. Ing. Antonie Doležalová, Ph.D. (18.04.2023)

Lectures

1.  02/17. Introduction

2.  24/02 Historiography and Methodology of EconHist

3.  03/03  Challenges for EconHist Today

4.  03/10  The Industrial Revolution and the Great Divergence

5.  03/17  Economic concesquences of the First World War and the Russian Revolution 

6.  03/24  Data Analysis in EconHist (B.Hladká)

7.  03/31  The Second World War and the Division of the World

8.  04/07  Good Friday

9.  04/14  EconHist and Social Sciences: History of Art Market  online (S.Kumorowski)

10. 04/21  Ten Centuries of Czech History online (A.Doležalová, S.Kumorowski)

11. 04/28  MTE feedback online (M.Malá)

12. 05/05 Behind the Iron Curtain 1: A Short History of Capitalism

13. 05/12 Behind the Iron Curtain 2: A Short History of Socialism

Seminars

1.  02/17 Introduction, Final Essay Assignment 1&2&3&4

2.  24/02  Methodology of EconHist.     1&3

3.  03/03  Methodology of EconHist.     2&4

4.  03/10  Data collection in EconHist.    1&3

5.  03/17 Data collection in EconHist.      2&4

6.  03/24  Data Analysis in EconHist.       1&3. (B.Hladká)

7.  03/31  Data Analysis in EconHist.       2&4  (B.Hladká) 

8.  04/07  Good Friday

9.  04/14  The Art of the Literature Review      1&3  online (S.Kumorowski)

10. 04/21  The Art of the Literature Review      2&4. online (S.Kumorowski)

11. 04/28  MTE feedback   online (M.Malá) 

12. 05/05   Students essays’ discussion.     1&3

13. 05/12   Students essays’ discussion.     2&4

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK