PředmětyPředměty(verze: 902)
Předmět, akademický rok 2021/2022
   Přihlásit přes CAS
Economic History - JEB133
Anglický název: Economic History
Český název: Economic History
Zajišťuje: Institut ekonomických studií (23-IES)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2020 do 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2 [hodiny/týden]
Počet míst: 59 / 59 (59)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Mgr. Ing. Antonie Doležalová, Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. Mgr. Ing. Antonie Doležalová, Ph.D.
Třída: Courses for incoming students
Neslučitelnost : JPB332
Je neslučitelnost pro: JPB332
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. (15.02.2020)
The economic history as a field combining economics and history leads students to in-debt and better understanding of individual economic processes in connection with the political and social development of society. The course offers the modern method of global economic history - comparing the economic development throughout the 20th century across different cultural and geopolitical areas, in which various models of growth broke through and the everchanging global economic conditions had different effects. Economic proccesses in the national and transnational scope will be incorporated into lectures as well as some of the subdisciplines of economic history: the history of commerce, the history of industry and agriculture, the history of money and banking, the history of transport, the history of labour and the history of science, business history, social history and the historical demography. The seminar will introduce students to traditional and modern methods of economic history on the one hand and with classical and latest economic history texts on the other.
Deskriptory -
Poslední úprava: doc. PhDr. Mgr. Ing. Antonie Doležalová, Ph.D. (11.03.2022)

Schedule of Classes

Lectures

Topic: EconHist


Time: Mar 11, 2022 09:30 AM Prague Bratislava
Every week on Fri, until May 20, 2022, 11 occurrence(s)
Mar 11, 2022 09:30 AM
Mar 18, 2022 09:30 AM
Mar 25, 2022 09:30 AM
Apr 1, 2022 09:30 AM
Apr 8, 2022 09:30 AM
Apr 15, 2022 09:30 AM
Apr 22, 2022 09:30 AM
Apr 29, 2022 09:30 AM
May 6, 2022 09:30 AM
May 13, 2022 09:30 AM
May 20, 2022 09:30 AM
Please download and import the following iCalendar (.ics) files to your calendar system.
Weekly: https://cuni-cz.zoom.us/meeting/tJMkf-moqzsqGdROKUReIT87efURH8Aykvxd/ics?icsToken=98tyKuCvpzMqGtGVsBqHRowEHYqgc_TwmGJfjadvszTQMSV6VluhM-R3AJonMcHb

Join Zoom Meeting
https://cuni-cz.zoom.us/j/97980050030?pwd=OE1HOVNhcnVVbDE2bEEvUlE5dzZFdz09

Meeting ID: 979 8005 0030
Passcode: 078521

 

Seminars

Topic: EconHist Seminar


Time: Mar 4, 2022 02:00 PM Prague Bratislava

Every week on Fri, until May 13, 2022, 11 occurrence(s)

Mar 4, 2022 02:00 PM
Mar 11, 2022 02:00 PM
Mar 18, 2022 02:00 PM
Mar 25, 2022 02:00 PM
Apr 1, 2022 02:00 PM
Apr 8, 2022 02:00 PM
Apr 15, 2022 02:00 PM
Apr 22, 2022 02:00 PM
Apr 29, 2022 02:00 PM
May 6, 2022 02:00 PM
May 13, 2022 02:00 PM
Please download and import the following iCalendar (.ics) files to your calendar system.
Weekly: https://cuni-cz.zoom.us/meeting/tJcuc-muqDooGNJ00m_TBiRzXUCTWkP0Jttw/ics?icsToken=98tyKuCrrT8qHNKUshuBRowqA4-gc-7wpn5BjY13zE_oPBRxazHsDtdhBoV0IIj6

Join Zoom Meeting
https://cuni-cz.zoom.us/j/93340661226?pwd=ckE3UGJpaFp5a09UY0tBK3loZk4wdz09

Meeting ID: 933 4066 1226
Passcode: 876604

 Programme

 

 • L1 (02/18/22) Introduction
 • L2 (02/25/22)  Industrial Revolution and Sources of Economic Growth
 • S2: Industrial Revolution Interpretations
 • L3 (03/04/21) The First World War Consequences: The Birth of the State Interventionism
 • S3: How WWI and the Russian Revolution Changed the World
 • L4 (03/11/21) The Great Depression and its Consequences 
 • S4: Economic Development of the World in the First Half of the 20th Century Mid term essay assignment
 • L5 (03/18/22) Mid term essay 
 • S5 Mid term essay
 • L6 (03/25/22) Economic History of the Second Half of the 20th Century
 • S6: What Remains of Marxism?
 • L7 (04/01/22) Economic Development of Czechoslovakia in the 20th Century and Historiography of Economic History: Institutions; Methodology; Topics
 • S7: Historiography of Economic History and Global Challenges 
 • L8 (04/08/22) Monetary Policy: From the Gold Standard to Monetarism (Guest Lecturer - Vladimir Dlouhý)
 • S8 HW assignment
 • 04/15/22 Good Friday/Bank Holiday 
 • L9 (04/22/22) Fiscal Policy: The Evolution of the State Debt
 • S9: Fiscal Illusions/ Mid term essay discussion
 • L10 (04/29/22) Social Policy: From Charity to Social Transfers
 • S10: Who really cares?/Mid term essay discussion
 • L11 (05/06/22) Business History  (Guest Lecturer)
 • S11: Varieties of Capitalism/Mid term essay discussion
 • L12 (05/13/22) Economic History of Tax Havens (Guest Lecturer)
 • S12: Economic History of Inequality/Mid term essay discussion 
Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. (15.02.2020)

ALLEN, Robert C.. Global Economic History: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press 2011. 170 s. ISBN 978-0-19-959665-2 

BEREND, Ivan T.. An Economic History of Twentieth-Century Europe. Cambridge: Cambridge University Press, 2006. 356pp. ISBN 13-978-0-521

BEREND, Ivan T.. An Economic History of Nineteenth-Century Europe. Cambridge: Cambridge University Press, 2013. 521pp. ISBN 978-1-107-68999-2

BOLDIZZONI, Francesco, HUDSON, Patricia (eds). Routledge Handbook of Global Economic History.  Rutledge 2016

 

PERSSON, Karl G., An Economic History of Europe. Cambridge: Cambridge University Press, 2010. 253pp. ISBN 978-0-521-54940-0

CAMERON, R., A Concise Economic History of the World… Oxford University Press 1989, 437pp.

 

NORTH, D. C.. Understanding the Process of Economic Change. Princeton University Press, 2010. 208 s. ISBN: 978-0-69-114595-2

TEICHOVA, Alice - MATIS, Herbert (eds.). Nation, State and the Economy in History. Cambridge: Cambridge University Press, 2011. 450 s.  ISBN 978-0-521-28313-7.

.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. PhDr. Mgr. Ing. Antonie Doležalová, Ph.D. (19.03.2021)

Hodnoení:

A…...100-91 

B…... 90-81

C…... 80-71

D…... 70-61

E….... 60-51

F… .....50 - 0

 

Celkový počet bodů zavisí na:

1) Aktivitní účast na diskusi během seminářů, znalost povinné literatury do každého semináře  (33 bodů max, 3 bod/týden, 11 týdnů hodnoceno))

2) Mid-term esej (3600znaků, 7 bodů,  deadline 04/08/21;pro hodnocení musí být odesláno včas)

3) Závěrečný esej  (10 000- 11 000 znaků, 60 bodů max., deadline: 06/30/21; 1bod dolů za každý  den zpoždění)

 

Minimální počet bodů vyžadovaný pro splnění předmětu: 51:

17 bodů za aktivní účast

3 body  zamid-term esej

31 bodů za závěrečnou esej

 

Eseje budou hodnoceny za splnění následujících podmínek:

A (60- 51)  velmi dobře napsaný, dobře strukturovaný a dobře zaměřený text, široký záběr literatury a zdrojů, plné porozumění problému, schopnost formulovat vlastní myšlenky a analyzovat problém, kritické myšlení

B (50-41)  jasný styl psaní, dobře strukturovaný a dobře zaměřený text, zahrnuta veškerá povinná literatura a zdroje, dobré porozumění problému, využití kritického myšlení

C (40-31)  popisný styl psaní, soudržná struktura a zaměření textu, minimální relevantní literatura, částečné porozumění problému, využití kritického myšlení v některých oblastech

D (30-21)  slabý popisný styl psaní, logická struktura a zaměření textu, nerelevantní literatura, obecné znalosti a slabé kritické myšlení 

E  (20-11)  částečně zmatený styl, slabě strukturovaný i zaměřený text, demonstrace určitých znalostí nedostatečně odkázaných na literaturu, nejasné pasáže, kritické myšlení chybí

F  (10-0)   špatně a nejasně napsaný, nízká úroveň znalostí, nepochopení problému

 

Povinná účast na seminářích: 9/12

Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. (15.02.2020)

P1 Úvod

P2  Historiografie hospodářských dějin  

P3  Hospodářské dějiny 19. století  

P4  Hospodářské dějiny první poloviny 20. století 

P5   Hospodářské dějiny českých zemí a Československa

P6  Československý filmový průmysl (Business History - Hana Moravcová)  

P7  Dějiny finanční a měnové politiky  (Hana Moravcová)  

P8 Hospodářské dějiny druhé poloviny 20. století

P9 Průmyslová revoluce a zdroje ekonomického růstu

P10 Hospodářské dějiny nerovnosti 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK