PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Labour Economics - JEB053
Anglický název: Labour Economics
Zajišťuje: Institut ekonomických studií (23-IES)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: 97 / neurčen (999)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Martina Mysíková, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Kamila Fialová, Ph.D.
PhDr. Martina Mysíková, Ph.D.
Třída: Courses for incoming students
Prerekvizity : {Skupina prerekvizit splnitelná buď JEB104 nebo JEM163}
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Martina Mysíková, Ph.D. (25.01.2023)
The course provides an introduction to the theory and practice of contemporary labour economics. The primary focus is on developing an understanding of the determinants of wage rates and employment levels in labour markets. Aggregated indicators related to labour, labour markets, and wages are considered, including labour force participation, evolution and change in labour markets, employment, and unemployment. Factors of wage determination and the theories explaining wage differentials are elaborated. In this course, the analytical tools are used to examine such policy issues as: minimum wage laws, economic impact of trade unions, active labour market policies, labour market discrimination. Particular attention will be given to the impact of the covid crisis on labour markets.
Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Martina Mysíková, Ph.D. (26.01.2021)

Compulsory:

Ehrenberg, R., and R. Smith (2011). Modern Labour Economics: Theory and Public Policy.  11th Edition. Pearson Education.

Suggested:

Boeri, T., and J. van Ours (2013): The Economics of Imperfect Labour Markets. 2nd printing.  Princeton, Princeton University Press.

Carlin, W. and D. Soskice (1990): Macroeconomics and the Wage Bargain. Oxford: Oxford University Press, 1990.

Večerník, J., and M. Mysíková (2016): Poverty in the Czech Republic: A Critical Look at EU Indicators. Prague: Institute of Sociology of the Czech Academy of Sciences. http://www.soc.cas.cz/publikace/poverty-czech-republic-critical-look-eu-indicators

More readings will be announced during the classes.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: SCHNELLEROVA (25.10.2019)

Please switch to the english version.

Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. Martina Mysíková, Ph.D. (21.03.2021)

Course Outline:

1. Labour Supply and Demand

- Introduction, Labour markets, Labour economics

- Labour demand, Demand elasticities

- Labour markets frictions

- Model of labour supply

 

2. Wage Differentials

- Compensating wage differentials

- Education

- Discrimination, gender and other factors


3. Institutional Environment and Policy Issues

- Analysis of Employment and Unemployment

- Minimum wage

- Trade Unions

- Active labour market policy

- Income inequality and poverty

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK