PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2012/2013
  
Labour Economics - JEB053
Anglický název: Labour Economics
Zajišťuje: Institut ekonomických studií (23-IES)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2010 do 2012
Semestr: letní
Body: 5
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Martina Mysíková, Ph.D.
doc. Ing. Vladislav Flek, CSc.
Vyučující: doc. Ing. Vladislav Flek, CSc.
Prerekvizity : JEB008
Anotace - angličtina
Poslední úprava: PhDr. Martina Mysíková, Ph.D. (28.10.2019)
This class combines the macroeconomic and microeconomic theories with empirical and institutional insights into labour market functioning. The macroeconomic part concentrates on various concepts of equilibrium unemployment and the aggregate labour market dynamics (NAIRU, steady-state unemployment rate, labour market flows). The emphasis of the microeconomic part is on the link between the aggregate labour market developments and wage and employment determination at the firm level (bargaining models, efficiency wages). Focus is devoted to wage differentials and finally to institutional and policy issues.
Literatura - angličtina
Poslední úprava: doc. Ing. Vladislav Flek, CSc. (16.02.2018)

Compulsory:

CARLIN, Wendy, and SOSKICE, David. Macroeconomics and the Wage Bargain. 1st printing, 1990. Oxford: Oxford University Press. ISBN 0-19-877-245-9.

FLEK, Vladislav (ed.). Anatomy of the Czech Labour Market: From Over-Employment to Under- Employment in Ten Years? 1st printing, 2007.  Prague: Karolinum Press. ISBN 978-80-246-1316-1. Available also in a working paper version at: http://www.cnb.cz/en/vyz_cnb_working_paper_series.php

Suggested:

BOERI, Tito, and van OURS, J. The Economics of Imperfect Labor Markets. 2nd printing, 2013. Princeton, Princeton University Press. ISBN: 9780691158938

FLEK, Vladislav, MAREK, David., NIEDERMAYER, Luděk, and SOBÍŠEK, Pavel:  "Vybrané problémy a vyhlídky českého trhu práce." (Selected Problems and Perspectives of the Czech Labour market).  Working paper, 2010. Prague: Czech Banking Association.  http://www.czech-ba.cz/bankovni-sektor/bankovni-sektor-v-datech-a-studiich/19553-3

FLEK, Vladislav, and MYSÍKOVÁ, Martina. "Unemployment Rate Dynamics in Central Europe: A Labour Flow Approach." 2015. Prague Economic Papers, No. 1.  Available also in a working paper version at: http://ies.fsv.cuni.cz/sci/publication/show/id/4586/lang/cs

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: doc. Ing. Vladislav Flek, CSc. (16.02.2018)

Course Outline:

Labour Market Macroeconomics 
- Imperfect competition and micro foundations of modern labour market macroeconomics 
- Wage and price inflation: a macro model based on behavioural and institutional micro foundations
- Equilibrium unemployment and the NAIRU in the light of competing claims theory 
- Empirical issues (measuring the NAIRU, discussing results for Europe, Czech Republic and the US)  
Labour Market Microeconomics
- Efficiency wages theory 
- Wage bargaining with trade unions controlling the supply of labour (trade union monopoly model)
- Wage and employment bargaining as cooperative game between firms and unions (efficient bargains model)

- Labour market distortions in the absence of trade unions (efficiency wages model)  
- Empirical issues (union wage differentials and other sources of non-competitive wage premia)

Structural Issues 
- Education and wages, returns to education  
- Labour mobility and flows, steady-state unemployment rate 
- The nature of unemployment: voluntary or involuntary?
- Regional unemployment elasticity of wages (the wage curve)

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK