Finanční ekonomie - JEB027
Anglický název: Economics of Finance
Zajišťuje: Institut ekonomických studií (23-IES)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2016 do 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:4/0, Zk [HT]
Počet míst: 185 / neurčen (185)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. PhDr. Petr Teplý, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Petr Hanzlík, Ph.D.
Mgr. Josef Švéda
prof. PhDr. Petr Teplý, Ph.D.
Třída: Kurzy pro CZV
Prerekvizity : JEB004
Termíny zkoušek   Rozvrh LS   Nástěnka   
Anotace - angličtina
Poslední úprava: prof. PhDr. Petr Teplý, Ph.D. (17.02.2020)
Please switch to the Czech version.
Literatura -
Poslední úprava: prof. PhDr. Petr Teplý, Ph.D. (17.02.2020)

Základní literatura:
1) Černohorský, J., Teplý, P. (2011). Základy financí, Praha: Grada
2) Mejstřík M., Pečená M., Teplý P. (2014). Bankovnictví v terorii a praxi. Praha: Nakladatelství Karolinum

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: prof. PhDr. Petr Teplý, Ph.D. (22.02.2021)

Celkem 100 bodů

i) 30 bodů průběžný test

ii) 70 bodů závěrečný písemný test

Pro úspěšné absolvování zkoušky je třeba získat alespoň 50 bodů z celkových 100 bodů. 

 

Hodnocení

Body Známka Stupeň
90 – 100  Výborně+ A
80 –  89  Výborně- B
70 –  79  Velmi dobře+ C
60 –  69  Velmi dobře- D
50 –  59  Dobře E
  0 –  49  Neprospěl(a) F
Sylabus -
Poslední úprava: prof. PhDr. Petr Teplý, Ph.D. (17.02.2020)

Cílem předmětu je studentům poskytnout základní poznatky o problematice peněz, bankovnictví, nebankovních finančních institucí a finančních trhů.
Obsah:

1) Peníze a úroková míra
2) Finanční trh
3) Nebankovní finanční zprostředkovatelé
4) Finanční instrumenty
5) Komerční bankovnictví I
6) Komerční bankovnictví II
7) Bankovní rizika
8) Bankovní regulace a dohled
9) Centrální bankovnictví
10) Veřejné finance
11) Mezinárodní finance
12) Finanční krize